Rispur.

Præsident Garfield kjem seg no, etter at Størsteparten av Lækjararne er burtsende fraa det kvite Huset, fortel eit amerikansk Blad.
           
 
- Dei segjer, De hev vortet Pietist i seinare Tid, sagde Bispen til ein Prest. Aa ja, svarad Presten, det kann væl henda dei kallar det so. Hm, svarad Bispen, det gjeng nok yver med det, skal De sjaa, naar De fær eit betre Kall.