Lysingar.

Nordmanden i 1881.
           
Nordmanden udkommer i 1881 som før med et stort 5spaltet Nr. hver Torsdag. Inholdet er Nyheder fra Ind- og Udland, Politik, forskjellige Afhandlinger, Fortellinger, Brevsendinger fra forskjellige Kanter af Landet samt fra Danmark osv. osv.
           
En eller to Gange i Maanaden medfølger Tilleg af Føljetonark.
           
Bladet kan tinges paa alle Posthus og koster med Porto Kr. 1.65 for Halvaaret. De som samler Bladholdere faa paa 5 betalte Exemplarer det 6 frit.
 
                       
Fedraheimen 1881.
           
Vikebladet Fedraheimen vil fraa Nytaar av verta trykt paa betre Papir. Det vil verta 4 berre noko smalare Spaltor paa Sida istadenfor fyrr 3, so det i det heile vil verta kringom Tiendeparten meir Innehald i Bladet en fyrr. Fedraheimen kjem ut i Fredriksstad (men vert styrt fraa Kristiania), og arbeider for Norskdom, Fridom og Upplysning. Dess- utan inneheld det Forteljingar, Nytt, Rispur o. d. Det kostar Kr. 2.20 for Halvaaret med Porto og alt. Ein kan tinga det paa alle Posthus. Elder Ein kann senda Brev beint til Fredriksstad, og daa med Utskrift: Til Posthuset i Fredriksstad. Avissak vedk. Fedraheimen. Pengar maa fylgja.
           
 
Paa Undertegnedes Forlag er udkommet:
Norsk Lesebok
elder Lesebok i Landsmaalet. Ved Kr. M. Hægstad og J. O. Bach. Fyrste Deilen 112 Sider. Pris 70 Øre.
           
Postporto for 1 Expl. 15 Øre, 3 do. 20 Øre, 7 do. 35 Øre og for 10 do. 50 Øre.
           
Bogen er at faa tilkjøbs i de fleste udenbyes Boglader og hos        
John A. Vold i Namsos.