Lysingar

 
Fedraheimen 1881.
 
Vikebladet Fedraheimen vil fraa Nytaar av verta trykt paa betre Papir. Det vil verta 4 berre noko smalare Spaltor paa Sida istadenfor fyrr 3, so det i det heile vil verta kringom Tiendeparten meir Innehald i Bladet en fyrr. Fedraheimen kjem ut i Fredriksstad (men vert styrt fraa Kristiania), og arbeider for Norskdom. Fridom og Upplysning. Dessutan inneheld det Forteljingar, Nytt, Rispur o. d. Det kostar Kr. 2.20 for Halvaaret med Porto og alt Ein kan tinga det paa alle Posthus. Elder Ein kann senda Brev beint til Fredriksstad, og daa med Utskrift: Til Posthuset i Fredriksstad. Avissak vedk. Fedraheimen. Pengar maa fylgja.
           
 
Paa Undertegnedes Forlag er udkommet:
                       
Norsk Lesebok
elder Lesebok i Landsmaalet. Ved Kr. M. Hægstad og J. O. Bach. Fyrste Deilen 112 Sider. Pris 70 Øre.
           
Postporto for 1 Expl. 15 Øre, 3 do. 20 Øre, 7 do. 35 Øre og for 10 do. 50 Øre.
           
Bogen er at faa tilkjøbs i de fleste udenbyes Boglader og hos                 
John A. Vold. i Namsos.