[Lysingar]

Jenteskole i Seljord.
 
Den 9de Januar begynder en Skole for voksne Jenter i Seljord: den varer i tre Maaneder. Der undervises i Historie, mundtligt og skriftligt Modersmaal, Regning, Jordbeskrivelse, Haandarbejde, Madlavning og Husstel, Sang. Logi kan faaes paa Skolen for 2 Kr. Maaneden uden Kost, for 28 Kr. med Kost. Undervisningen koster 15 Kr. for hele Skoletiden, for kortere Tid 8 Kr. Maaneden. Indmeldelser sendes til Undertegnede, Adr. Seljord. V. Ullmann.
 
                       
Maanedsmødet
ved Seljords Højskole for November holdes Søndag d. 21de og Mandag d. 22de November, begge Dage Formiddag og Eftermiddag.
 
(D. 4068.)                               V. Ullmann.
           
           
Overretssagfører
H. Bentsen
bor fra 2den November hos Lensmand Jacobsen, Kristiansro ved Skien, og har Kontor hos Skomager Pedersen, Torvet, Skien.
 
 
1 Krone
koster Østlandsk Tidende fra 15de November til 31te Desember.
 
 
Frit! Nordmanden sendes i Desember Maaned frit til alle dem, som inden denne Maaneds Udgang sender Navn og Adresse til Nordmandens Ekspedisjon, Fredriksstad Avissag.
                                   
 
Fredriksstad.
Trykt i Nikolai Olsens Boktrykkeri.