[Til ein, som vil verta Bladmann.]

Til ein,
som vil verta Bladmann.
 
Ja, Verdi kann vera deg vond
og gjeva deg liti Gleda;
men sel deg ikkje til Huud,
det vil eg deg endaa beda!
Tak helder litt ærleg Svalt
du vinn paa det lell til sist!
Quem Deus perdere vult,
gjer han fyrst til Journalist.        
                                                                       
19.