[Lysingar]

Me minner deim som ikkje heve betalt for 4de Kvartalet om aa senda Pengarne snart.
 
Lysingar.
 
Fedraheimen
 
kjem fraa 1ste Juli ut i Fredriksstad, men under det same Styre som fyrr.
           
Bladet arbeider fyr at det norske Maalet skal koma til sin Rett baade i Tale og Skrift. Det arbeider fyr Framgang og Fridom baade i politiske og andre Ting.
           
Fedraheimen kjem ut kvar Laurdag og kostar med Postpengar 1 Kr. 10 Øre fyr Kvartalet.
                       
 
Fredriksstad.
Trykt i Nikolai Olsens Boktrykkeri.