[Notisar]

Kristiania, den 3die September.
           
Norske Statsmenn. (Toddy-Scene fraa eit Eimskipsdekk).
           
Kaptein Y. Har Generalen lagt Mærke til det, at Gambetta, som engang var fattig, nu har Formue?
           
General X. Aa ja, disse Folketribuner, disse Folketribuner . . . det er de største Kjeltringer, som gaar paa Jorden. (Drikk).
           
Kaptein Y. Sande Vampyrer, Hr. General! (Drikk).
           
General Y. De foragteligste Mennesker, som gives. De burde hænges allerede fra Fødselen . . . dersom man vidste, hvad der bodde i dem.
           
Kaptein Y. Burde hænges, - fra Fødselen, Hr. General! (Dei klinkar og drikk).
_ Stakkars Gambetta! Visste han, kor hardt han vart dømt av vaare store norske Toddy-Statsmenn og Wasa-Riddarar, han nedlagde sitt Mandat paa Timen!
           
 
Bjørnson skal reisa til Amerika i Midten af Maanaden mæ Enkja etter Ole Bull og Folkje hennar. Han kjem ikke att fyr neste Somar.