Lysingar.

Fedraheimen
 
kjem fraa 1ste Juli ut i Fredriksstad, men under det same Styre som fyrr.
           
Bladet arbeider fyr at det norske Maalet skal koma til sin Rett baade i Tale og Skrift. Det arbeider fyr Framgang og Fridom baade i politiske og andre Ting.
           
Fedraheimen kjem ut kvar Laurdag og kostar med Postpengar 2 Kr. 20 Øre fyr Halvaaret.
                                   
Fredrikstad.
Trykt i Nikolai Olsens Boktrykkeri.