Lysingar.

Nordmanden,
 
et frilyndt Ugeblad for Hvermand, udgivet af Kand. theol. Kristjan Olsen, udkommer fra 1ste Juli i stort5spaltet Format. Det kan tinges paa alle Posthus og koster med Porto Kr. 1.65 for Halvaaret. Som Gratis-Tillæg medfølger i Juli Jaabæks eller Sverdrups Biografi af N. J. Sørensen.
           
Prøvenummer tilstilles enhver, som indsender et 5 Øre-Frimærke til Nordmandens Expedition, Fredriksstad.
           
 
Hermed stansar Bladsendingi til dei, som ikkje hev betalt 2dre Kvartal.