Lysingar.

Norsk mållære av Ivar Høyem fåes hjå forfattaren (adr. Trondhjem). Pris inbunde 50 øyro, (postpengar 55). For 2 kr. (gjerne i frimerkje) 5 bøker frit tilsendte. Fåes au hjå bokhandlarom i Kristiania, Hamar, Trondhjem.
 
 
Fedraheimen til Amerika kostar.
send kvar 14de Dag: Kr. 5.44 fyr Aaret;
send kvar Vika: - - 6.88 - .