Lysingar.

Abc-Bok   
                                   
ved Andreas Austlid,   
 
Vestmannalagets Utgave.  J. W. Eides Forlag, kostar 25 Øyror innb.
 
4 Bøker fritt i Posten .  .  .  .  1Kr. 
12    -              -       .  .  .  .  2    50 Ø. 
25    -              -      .  .  .  .   5         
           
naar ein sender Pengarne i betalt Brev til Bokprentar J. W. Eide, Bergen.