Lysingar.

Høiskolekursus i Seljord.
 
Fra 23de Mai til 27de Juni holder vi et Høiskolekursus i Seljord for Lærere og Lærerinder samt andre noget mere viderekomne. Der vil daglig blive holdt et til to Foredrag af os hver; de, som ønsker det, kan faa Veiledning i at skrive norsk Landsmaal, og Kvinderne i Syning. Grundloven, Formandskabs- og Fattigloven vil blive gjennemgaaet, og Ordskifte oftere holdt. Logi kan faaes dels paa Skolen, dels paa Gaardene omkring; hel Kost faaes for 30 Kr., Middagsmad for 15 Kr. Undervisningen betales med 8 Kr. Man melder sig til V. Ullmann, Adr. Seljord.
           
O. Arvesen.                V. Ullmann.
 
           
Hermed stansar Bladet til dei, som ikkje hev betalt 1ste Kvartal.