Lysingar.

Vestmannalagetbyd 100 Krunor fyre den beste Bibel-Soga paa Landsmaalet (Ivar Aasens Form), høveleg aat Smaabornom og lagleg til Lærebok i Skulen. Handskrifter maa vera innsende innan 1ste Desember d. A.  Bergen i Februar 1880.
                                                           
Stjorni.
 
                          
Abc-Bok ved Andreas Austlid, Vestmannalagets Utgave, J. W. Eides Forlag, kostar 25 Øyror innb.
42 Bøker fritt i Posten .  .  . .  1 Kr. 
25    -               -       .  .  .  .  2    50 Ø.
1      -               -       .  .  .  .  5     
naar ein sender Pengarne i betalt Brev til Bokprentar J. W. Eide, Bergen.
 
 
Det norske Samlag.
Aarsmøte i Studentarsamfundets Restaurationslokale Fredag 5te Marts, kjem Kl. 8 Kveld, til Val og andre Avgjerder (Sigurdsson- Kransen o. dl.)
 
           
Stykkje, som ikkje vert inntekne, kann me ikkje taka paa oss aa senda attende.             Bldst.