[Storthinget]

Storthinget godkjende Valet baade til Motzfeldt og Bentsen (mot 18 Røyster), og det vart uttalat, at ikkje alt hadde gjengje logleg til, soleis med Merkjing av Røystesetlar paa ymse Staer. Onsdag vart det opnat paa vanlege Maaten. Til Præsidentar i Storthinget heve dei valt Essendrop (og Sverdrup), i Odelsthinget Steen (og Sakførar Bentsen), i Lagthinget Biskop Smitt (og Lensmann Enge.) Til Lagthinget hev dei valt: Mortensen, Aschehoug, Enge, Havig, Lindstøl, Kolbenstvedt 109 R., Aarflot, Essendrop, Egge, Tonning 108 R., Ueland, Iversen, N. Hansen, 107 R., Skaar og Fougner 105 R., Holm, 104 R., Taraldsen 100 R., Arctander 98 R., Svendsen 94 R., Kirkhorn 93 R., Lambrechts 92 R., L. Solberg 89 R., Hjelmstad 87 R., Landmark 85 R., Biskop Smitt76 R., Venberg 71 R., Frilseth 64 R., Qvam og Motzfeldt 52 R. Til Valnemndi hev dei valt: Enge 180 R., Sten 108, Aarflot 104, Haugland 104, Lindstøl 104 Welde 104, J. Sverdrup 103, Essendrop 102, Tonning 100, S. Nielsen 98, J. Smitt 94, Mortensen 86, Havig 84, Fougner 76, Jaabæk 65, Løberg 64, Aschehoug 60, Helland 59, Storsteen 55, Castberg 54, Thomesen 50, Motzfeldt 48. I Møte idag vart framlagt 41 kgl. Propositionar og 32 private Forslag.