[Gamle Ridderstad]

Gamle Ridderstad, den kjende svenske Skalden, Styrar av Östgöta Correspondenten, skriv i No. 17 av dette Bladet sitt eit Dikt: Sverige och Norge till Professor L. Dietrichson, der han bed denne Mannen, som hev voret i Sverig og er kjend der, um no aa stiga fram aa forklara fyr Nordmennerne: koss Svenskarne i rette Røyndi tenkjer um Norig og um Samfestet. Han segjer mill. A.:
 
Vi sida om sida
Med eder stå,
Och framåt med eder
Vi vilja gå.
 
Af gammalt vi hålla
Likväl af vigt
Att lefva och tänka
smått ridderligt.
 
Stå upp inför Norge
Och tala nu!
Hvem manas väl dertill,
Om icke du?
 
Hur än man må strida
På denne jord,
Så ligger dock segren
I fridens ord.