[I dei preussiske Trunkur]

I dei preussiske Trunkur (Daarehus) var det i 1877: 22,778 Sjuke. Paa Spursmaal, um dei Lidande hadde ervt Sjukdomen, hadde Lækjararne gjevet greinlegt Svar um mest ein Halvpart (10,676 elder 46.87 pCt); um dei andre (12,102 elder 53.13 pCt) var dei derimot uvisse eller vantad full Upplysning. Av dei 10,676 var det 4,307, som ikkje hadde Aandsveike aa skjotast paa, og 6,369, som hadde aandsveike Foreldre, Besteforeldre elder Systken av Foreldre og eigne Systken. Denne Tavle viser det heile Tal og Procenten av dei ymse Slag Vanvit hjaa dei 6,369 sine Foreldre og Nærskylde:
 
                                                Foreldre:                   Besteforeldre,  Systken:     Sum:
                                                                  Fastrer, Mostrer:
                                                Tal.      pCt.     Tal.     pCt.      Tal.    pCt.     Tal.       pCt.
Aandsveike, som hadde
havt galne . . .                           1959    59.76   1303   85.84   1198    76.16   4460    70.03
            Do. ,
nervesjuke . . .                           408      12.45   103      6.79    217     13.79  728      11.43
            Do. ,
drykkesjuke . . .                         613      18.70   48        3.16     53        3.37    714     11.22
            Do. , med Sjølv-
mordarar til . .                             57        1.74   41       2.70      37       2.35     135      2.11
            Do. , med Brotsmenn
til . . .                                         33        1.01    2          0.13    10         0.64    45       0.71
            Do., med faafengde,
elder grublesjuke                         208       6.34     21       1.38       58      3.69     287      4.50
                                                 3278     100    1518      100     1573     100     6369     100