[Det er ikkje berre]

Det er ikkje berre Mistillitsvota, Bladstyret fær fyr Skrivingi si um fri Diskussion. Tvert imot: fraa fleire av vaare Lesarar fær me Takkebrev og Ros, ja større Ros enn me væl fortener. Her er eit Brev millom mange, som me i Dag til eit litet Matskifte no i Helgi vil taka inn. Det er fraa ein Mann, som korkje er Fritenkjar elder Maalmann, og det lyder: Til Fedraheimen! Det er ikke lenge, Herr Redaktør, at jeg har læst Deres Blad, dog længe nok til at jeg er kommen til at synes godt om det. Ikke for Maalets Skyld; jeg er dessværre vil De sige ikke nogen Maalmand i den Betydning, De tager Ordet. Men jeg liker Fedraheimen og jeg takker den for de Tanker, den bærer frem. Jeg er glad i den omtrent paa samme Maaden, som man er glad i en ung, frisk, spræten Gut. Den har et saadant ungdommelegt Mod og en saadag Livslyst, synes mig, at man føler sig yngre ved at læse den. Det, som den i den sidste Tid har skrevet om Censur osv, og som den har maattet høre saa meget ilde for af sine faderlige Læsere, dette synes jeg for min Part er noget af det bedste, jeg paa længe har læst. Saa forskjellig kan Opfatninningen være endog hos Fedraheimens Læsere. Man er ræd de nye Tanker, som kommer flommende ind over os, fordi de er saa ugudelege og saa stygge. Men er de saa stygge, at de vækker vor Afsky, er de jo allermindst skadelige, skulde jeg tro; for ingen kan vel lade sig forføre af dem da. Og er vor Tro saa svag, at den ikke taaler at prøves, da er det nok en daarlig Tro, vi har. Er vi bange for at lese et Stykke af Bjørnson, fordi vi frygter for, han kan forføre os, da sætter vi sandelig ikke stor Lid til Ordets Kraft, eller til Prestens Dygtighed, han, som jo hver Søndag staar i Kirken for at overbevise og lede os frem efter den rette Livsvei. Nej, lad Tankerne faa komme frem! Lad os faa se dem og prøve os paa dem; des før vil vi komme til Klarhed om os selv. Det trænges sandelig, at her luftes lidt op iblandt os, vi trænger til friske Pust for ikke at somne ind i Vaneliv og fortørkende Ordskvalder. Der maa komme nye Tanker selv om de er lidt fæle! som kan skræmme so op; thi det er sørgelig mange som ligger og sover under Vanelivets trygge, rolige Dyner.