Lysingar.

Lysingar.
 
Soga um Peter Schlemihl med Fyreord er aa faa hjaa Bokhandlar H. Aschehoug. Pris 60 Øyrur. 6 Ark.
                       
 
Fedraheimen
 
eit frilyndt Folkeblad paa norskt Maal, kjem ut i Kristiania (Onsdag og) Laurdag og kostar med Postpengar 2 Kr. 20 Ø. fyr Halvaaret. Det inneheld: Forteljingar (nye og umsette), Dikt, Folke-Eventyr og Segner, Avhandlingar um Dagsens Spursmaal, Reise- og Naturskildringar, Brevsendingar, Nytt fraa Innland og Utland, Rispur o. m. Ymse Stykkje er paa Bygdemaal.
           
Bladet er aa faa fraa 1ste Juli elder 1ste Oktober. Betalar Ein fyr 6 Ekspl., fær Ein det 7de fritt. Prøve-Nummer kann Ein faa, naar Ein skriv um det til Ekspeditionen. Brev um Prøve-No. er ikkje portofrie.
           
Ein kann tinga Bladet paa alle Posthus og brev til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania Pengar maa fylgja. Blad, som skal sendast til Danmark elder Sverig, maa tingast paa danskt elder svenskt Posthus.