Lysingar.

Guion-Lina til Amerika.
Denne navngjetne Lina sender Folk fra Kristiania kvar Fredag. Dei, som vil vera med Arizona, gjeng den 1ste Aug., 5te Septbr., 10de Oktob., 14de Novbr. og 19de Decbr.
Diktaren Kristofer Janson reiser med denne Lina den 5te September.
                                                           
M. A. Lea.
Store Strandgata 4. atme Jarnvegstorget.
 
Norsk Maallæra elder Grammatik i Landsmaalet ved Kr. M. Hægstad, Skulestyrar, Namsos 1879. Pris 50 Øyrur.
           
Naar du legg 55 Øyrur inn i betalat Brev, adr. til Utgjevaren elder Bokhandlar Vold i Namsos, fær du Boki fritt tilsend med Posten. Paa 10 det 11 te fritt.
                                                           
M. Hægstad.
 
 
Paa Garden Lønning paa Stord skal seljast eit Stykkje Fureskog. Kjøparar vender seg til Eigaren, som bur paa Garden.
 
                       
Fedraheimen
 
eit frilyndt Folkeblad paa norskt Maal, kjem ut i Kristiania kvar Onsdag og Laurdag og kostar med Postpengar 2 Kr. 20 Ø. fyr Halvaaret. Det inneheld: Forteljingar (nye og umsette), Dikt, Folke-Eventyr og Segner, Avhandlingar um Dagsens Spursmaal, Reise- og Naturskildringar, Skule-Artiklar, Brevsendingar, Nytt fraa Innland og Utland, Rispur o. m. Ymse Stykkje er paa Bygdemaal.
           
Dersom Ein tingar og betalar fyr heile 1879 no strakst, kann Ein faa heile Aargangen 1878 fyr ein Pris av Kr. 2.40, so langt Upplaget rekk. Betalar Ein fyr 6 Ekspl., fær Ein det 7de fritt. Prøve-Nummer kann Ein faa, naar Ein skriv um det til Ekspeditionen. Brev um Prøve-No. er ikkje portofrie.
           
Ein kann tinga Bladet paa alle Posthus og Brev til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania Pengar maa fylgja.