[I Motsetning til det stygge Verset]

I Motsetning til det stygge Verset, som vart funnet upp-i Eidsvoll den 17de Mai i Aar um Vergeland og Flaget, kann det vera Moro aa minnast dei Versi, som paa Tusundaarshelgi 1872 vart nedlagde paa Vergelands Grav her i Kristiania (av ei Dame):
 
Korar eg at kransa
deg paa denne Dag,
du, det unge Noregs
Harald, Henrik Verkland!
 
Han med Sverd i Handi,
du med Eld i Andi
- ovstor Aalvorsgaman!
sankad Tjodi saman.
 
- Desse Versi kann med det same vera til ein Prøve paa ei liti Diktsamling paa Landsmaal, som skal vera ventande utgjevi av denne Forfattarinna (den same, som utgav Skrift og Umskrift).