Bok-Lista aat Bygdeboksamlingar.

II.
 
Peder Dass: Nordlands Trompet. Kr. 0.40
Østgaard: En Fjeldbygd. Kr. 3.35.
M. B. Landstad: Norske Folkeviser. Kr. 5.
Norske Fornkvæde og Folkevisur ved Moe og Mortensen I. (Norske Samlag.)
P. Chr. Asbjørnson: Norske Huldre-Eventyr.
 - og Moe: Norske Folke-Eventyr. I. Kr. 3.40. II. Kr. 4.50.
H. Wergeland: Udvalgte Skrifter. Kr. 6.
B. Bjørnson: (Samlede) Fortællinger I-II.
                         Kr. 4.
-                       : Mellem Slagene. Kr. 1.
-                       : Sigurd Slembe. Kr. 3.40
-                       : Sigurd Jorsalfar. Kr. 1.
-                       : En Fallit. Kr. 2.
-                       : Kongen. Kr. 2.50
A. O. Vinje: Storegut. Kr. 0.50.
(Ivar Aasen): Ervingen. Kr. 0.50.
 - : Symra. Kr. 0.50.
C. P. Riis: Til Sæters. 4de Udg. Kr. 1.20.
Jørg. Moe: Samlede Skrifter. Kr. 8.
Kr. Janson: Fraa Bygdom. Kr. 2.
 - : Marit Skjølte. Kr. 1.50.
 - : Torgrim. Kr. 1.60
 - : Den Bergtekne. Kr. 1.
 - : Fraa Dansketidi. Kr. 4.
 - : Folke-Æventyr. Kr. 1
Jørund Telnes: Sterke-Nils. Kr. 0.60.
-                       : Rupeber. Kr. 1.
-                       : Kvæe. Kr. 0.60
Jon og Halvor Lie: Hugaljo. Kr. 1.20.
Jonas Lie: Den Fremsynte. Kr. 1.75.
 - : Tremasteren Fremtiden. Kr. 3.50.
 - : Lodsen og hans Hustru. Kr. 3.50.
Henrik Ibsen: Hærmændene paa Helgeland.
 Kr. 1.50.
-                       : Kongs-Emnerne. Kr. 2.75.
-                       : Brand. Kr. 3.
-                       : Samfundets Støtter. Kr. 2.75.
H. Meltzer: Smaabilleder af Folkelivet. Kr. 3.50.
Foosnæs og Bentsen: Viser og Sange for Ungdomen. Kr. 1.60.
Esaias Tegnér: Frithiofs saga. Kr. 0.50.
Aug. Blanche: Bilder ur verkligheten. I.
            Kr. 2.50. II. Kr. 2.50.
J. L. Runeberg: Samlade Skrifter. Godtkjøpsupplaga Kr. 11.
 Fänrik Ståls sägner I og Kr. 0.50
C. G. Starbäck: Engelbrekt Engelbrektson. Kr. 4.
L. Holberg: Peder Paars. Kr. 0.85.
-                       : Do. ved Liebenberg (med Potr.)
 Kr. 1.50.
 - : Komedier (ved Liebenberg.) Kr. 3.
Øhlenschläger: Haakon Jarl. Kr. 0.50.
St. Blicher: Noveller (ved P. Hansen). Kr. 6.
W. Scott: Ivanhoe, ved Boye. Kr. 4.
-                       : Kenilworth. Kr. 5.25.
H. B. Stowe: Onkel Toms Hytte. Kr. 5.
Chr. Dickens: Jule-Eventyr. Kr. 3.
Schiller: Wilhelm Tell, ved Matias Skard. Kr. 0.60.
Frits Reuter: Landmandsliv. Kr. 5.50.
-                       : Onkel Bræsias Reise-Eventyr
 Kr. 1.
-                       : Smaahistorier. Kr. 1.
B. Auerback: Storbonden og hans Sønner. Kr. 1.35.
-                       : Ivo Prestemne (Vestmannalaget).
Jules Verne: Rundt Jorden i 80 Dage. Kr. 2.75.
-                       : Reisen til Maanen. Kr. 5.
-                       : Den hemmelighedsfulde Ø. Kr. 9.
P. Merimée: Fra Bartholomæusnattens Tid. Kr. 2.50.
Alfons Daudet: Naboben. Kr. 6.
                                   
Hanna Winsnes: Aftenerne paa Egelund. Kr. 1.20.
Nor, Billedbog f. den norske Ungdom. Kr. 1.20.
Ole Vig: Liv i Norge. Kr. 1.20.
Gullivers Reise til Lilleput. 40 Ø.
Daniel Defoë: Robinson Kruso. Kr. 1.33.
L. Harms: Guldæbler i Sølvskaaler. Kr. 1.20.
B. G. Niebuhr: Græske Heltesagn. Kr. 0.80.
Grimm: Udvalgte Eventyr. Kr. 0.60.
H. C. Andersen: Eventyr og Historier. Kr. 8.