Lesarbrev

 
Hr. Bladstyrar! Eg vilde vera takksam, um De vilde taka inn i ”Fedraheimen” desse tvo tri Ordi:
 
I Lista yver Lagsmennerne i det norske Samlag stend, at eg er ”Amtsskolebestyrer”. Dette er eit Mistak. Eg er inkje Amtsskulestyrar, eg er berre ”Andenlærer” ved ein Amtsskule.
Elias Melvær.
 

 

Frå Fedraheimen 15.01.1879

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum