Lærarpostar.

 
Tredjelærarp. ved ”Voldens høiere Almu- og Lærerskole”. 24-30 T. i Vika. ”Norsk”, Rekning, Historie, Song. 800 Kr.; Bustad. 3 Mdr. Upps. Kann han spila Orga, vil han hava ein Fyremun. Berg. Std., Skulestyret, Volden, Sunnmøre til 24 Novbr. [Betalt Brev].
 
Lærarinnepost ved ”Godmadlandets” Aalmugskule i Kr.sund. Fraa Nyaar. 33 Timar – men no berre 30, derav Helvti i Haandarbeid, Resten i Smaabarnskulen. 600 Kr. [ei, som hev Eksamen, fær 700 Kr.]; um 3 Aar 50 Kr. meir, um 3 Aar til endaa 50 Kr. meir. Maa setja 3 Kr. um Maanaden i ein Pensionskasse; maa bu i Skulehuset [1 Rom og Kjøk] og difyr bitala 50 Kr. Aaret. Søkn. Ytre Nordmøres Provsti [”Attester til seneste Tid”!] Skulekommissionens Formann, 6 V. fraa 11te Okt.
 
Nerestad, Aas og Bjørnatus Kr. Paa Vegardsheidi, Vedsokn til Gjerestad. Fraa Nyaar. I Nerestad fast, Resten Umg. 36 V., 8 Kr. og Kost. Forandringar moglege. Kr.sands Std. Soknepr. Grønn, 4 V. fraa 26 Okt.
 
Knapskoug og Foldenes Kr. i Fjeld. Fraa Nyaar. 30 V. [ei fast og tvo leigde Stovur]; 8 Kr.; Kostp. Kr. 4.20: Statstill. Forandringar moglege. Berg. Std., Soknepr. 6 V. fraa 24 Okt.
 
Lærarinnepost i Gjerestad. Fraa Nyaar. 24 V.; 6 Kr. Vika; Kostp. 4 Kr. Gjerestads Skulekom. soknepr. Grønn, 4 V. fraa 26 Okt.
 
Simondstad og Sigridnæs Kr. i Aamlid. 20 V., Umg. 8 Kr. Vika: Kost in nat.; Statstillegg. Kr.sand, Aamlid Skulek. Pr. Tvedestrand, til Utg. Novbr.
 

 

Frå Fedraheimen 02.11.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum