Lærarpostar.

 
Rambergs & Strands Kr., Heiddal. 28 V. I Strand Umg. (14 V.), men fast Skule vonleg fraa Nyaar. 8 Kr. Vika og Statstillegg; Kostp. Kr. 5.60. Kr.sands Std. (”Alder, Examen, Tjenestetid, Lærerdygtighed og mo ralskt Forhold indtil sidste Tid"!), "Hiterdals" Skk. til 8de Okt.
 
- Forstandarposten ved Lofotens og Vesteraalens Amtsskule. Skulehuset er paa Lekang i Hadsel. 2000 Kr. aarleg; Alderstillegg um 3 Aar. 24 V. fyr Gutar. 18 V. fyr Gjentur. 24 T. um Vika. Dessutan "i Tilfælde" upptil 3 T. i eit livande Maal. Rekneskapsførsla. Søkn. til Nordlands Amtsskulekomm. gjenom Formannen, Skuledirektøren. Upplysn. um, naar Ein kann taka Posten.
 
- Lærarp. paa Levang i Skaatø pr. Kraakerøy. 3 Kr., 30 V. Løn 8 Kr., Kostp. Kr. 6.40. Bustad i Skulehuset. Von um større Auking i Skuletidi. Kr.sand, Sandøkedals Skk., til 10de Okt.
 
- Aas Kreds, Ullensaker Fraa Nyaar. 36 V.; 8 Kr.; Kostp. 4 Kr.; Tillegg av Skulekassa 40 Kr. aarleg. 64 Kr. um Aaret fyr Ved og Reinhald av Skulestova. Skulehus med Bustad, 30 Maal Jord, nokot udyrkad; Avgift 12 Kr. Aaret; maa halda Gjerde og Uthus i Stand. Kr. a, Ullensaker Skk., 5 V. fraa 13 Sept.
 
- Lærarp. ved Kyrkjeskulen i Grue. 36 V., Løn ialt 324 Kr., Kostp. ialt 240 Kr.; fyr Reinhald og Eldfang 144 Kr. Jordveg til 1 Ku; held istand Gjerde og Uthus; Bustad, som Læraren sjølv maa bruka; vert Klokkarposten fal og han ikkje fær denne, maa han lita seg med aa flytja til ein annan Post i Prestegjeldet. Hamar Std., Grue Skk., 6 V. fraa 15de September.
 
- Vestre Finskogens Distr., Brandvold. 4 Kr. 36 V. (faste elder leigde Stovur), 8 Kr. Vika, Kostp. 240 Kr. Aaret, f. T. 25 Famnar Ved til Skulen og Læraren. Stova med Kjøk i eit av Skulehusi. Posten er "meget besværlig." Hamar Std. ("Attester til seneste Tid"!), Brandvold Skk., 1 Maanad fraa 16de Sept.
 
- Klokkar- og Lærarp. i Fets Hovudsokn. Klokkarinnkomur: 500-550 Kr. aarleg; 13 Tnr. Bygg; Skuleløn: 12 Kr. Vika (Løn og Kostp); Bustad og 1 ½ Maal Jord (Gjerdi vert haldne av Læraren). 33 V.; 64 Kr. fyr Reinh. og Ved. Kr.a Bisp og Std. 6 V. fraa 11te Sept. til Soknepr.
 
- Lærarp. i Folden i Salten. 35-38 V., 8 Kr., Kostp. Kr. 5,60. Fraa Nyaar. Maa finna seg i Umskipingar. Rørstad Skk. i Folden pr. Kjerringøy.
 
- Klokkarp. i Vaagstrandenes Anneks, Veø. Fraa Nyaar. 32 V. i 2 Kr. Faste Skulehus. Bustad, 12 Maal dyrkad Jord. Løn og Kostp. 12 Kr. Vika. Klokkarinnkomur ikr. 40 Kr. aarleg. Forandringar i Skuletid mogeleg. Thj. Bisp og Std., Veø Skk. 6 V. fraa 16de Sept.
 
- Holera og Garthus Kr. i Bagn, S. Aurdal. Fraa Nyaar. 29 V. Bustad. 8 Kr. Vika; Kostp. fyr 18 Vikur 4 Kr. Vika, i Garthus (leigd Stova) in nat. Statstillegg. Jordveg ventande. Hamar Std. (" Forhold m. m. til den seneste Tid"!) Søndre Aurdals Skk. 6 V. fraa 21 Sept.
 

 

Frå Fedraheimen 28.09.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum