Lærarpostar.

 
- Klokkarposten ved Hustad Kyrkja, Bod Prestegjeld. Innkomurne hev voret: 1 Bpd. Havre av kvart av dei skyldsette Bruk, no ikr. 160. Plassmenn, no ikr. 29, betalar 18 Mrk. turr Søkkjenotseid. Dei ministerielle Forrettningar og Høgtidsofferet hev i dei sidste 10 Aar voret ikring 52 Kr. i Millomtal. Med Klokkarposten er sambundet Skulelærarposten i Hustad og Skarset Krinsar med 39 V. Skule; Hustad, med Skulestova og Rom aat Læraren, hev 27, Skarset hev 12 V. Umgangsskule. Lærarløni 8 Kr. Vika, Kostpengarne Kr. 3,20 fyr Vika. Alderstillegget aat Amtet: 80 Kr. um 5 Aar, 120 Kr. um 10 Aar. Hertil Statstillegget. Umskiping utskild. Trondheims Bisp og Stiftsd., Bods Skk. pr. Molde, 4 V. fraa 31 Aug.
 
- Lærarinnep. i Sæms Prestegjeld ved Klokknaasens Krinsskule. Fyr det fyrste berre paa eit Aar. 3 T. um Dagen i 36 V. Løn 280 Kr. Kristiania Stiftsd., Sæms Skk. um Tønsberg til Sluten av Sept.
 
- V. Kristianssunds Privatskule vert ved Utgangen av Novbr. ein Lærarp, fal fyr ein Seminarist, med Aarsløn Kr. 1100. Seinare kann det, maahenda, verta Aatgang fyr Læraren til aa taka Skulen fyr eigi Reikning. Søkn. seinast innan Sluten av Oktb. til Kristianssunds Privatskule.
 
- Lærarp. i Tveitens og Smørkleps Krinsar i Høidalsmo Anneks. 21 V. 8 Kr. Fyr Tidi Umgang; i Tveitens Kr. skal det snart koma upp Skulestova. Laurdals Skk., Øvre Telemark, til 6 Oktb.
 
- Lærarp. i Søkelvens Anneks, Ørskougs Prestegjeld, i 3 Krinsar, deils halvfast, deils Umgangsskule 8 Kr., Kost in nat. Umskip. utskild. Bergens Stiftsd., Ørskougs Skk. til 14 Okt.
 
Klokkarp. ved Gols Hovudk. i Hallingdal. Innkomurne hev i seinare Aar voret ikr. 600 Kr. um Aaret umfram Klokkartoll 7 ½ T. Bygg. Hermed er sambundet Lærarp. i Golsreppens Krins med 24 V, Fastskule Løn 8 Kr. og Statstilleg 2 Kr. Vika, Kostp. ikr. 84 Kr. Aaret. Fyr Saknad av Lærarjord 100 Kr. um Aaret, dertil fritt Husvære i Skulestova og turvande Jord til Hage. Kristiania Bisp og Stiftsd., Gols Skk., 6 V. fraa 5te Sept.
 
- Lærarp. i Balangens Distrikt, Eivindnes Sokn, Ofotens Prestegjeld. 36 V. 8 Kr. Kostp. 80 Ø. fyr kvar Skuledag. Tromsøy Stiftsd., Eivindnes Skk., 6 V. fraa 29 Aug.
 
- Lærarp. i Hiterdals Prestegjeld Nedre Telemark i Ramberg og Strands Krinsar. 14 V., 12 V. logsett og 2 V. fri Skule paa kvart Stelle; i Ramberg Krins fast Skule med eit Rom aat Læraren, i Strands Krins til dessa paa Umgang, men eit Skulehus er no i Byggjing og kann truleg takast i Bruk fraa Nyaar 1879. Løn Kr. 8, Kostp. Kr. 5,60, Statstillegg. Kristianssands St., Hiterdals Skk. til 8 Okt., med Attester um Alder, Eksamen, Tenestetid, Lærardugleik og "moralskt Forhold indtil sidste Tid".
 
- Underlærarp. ved Kristianssands Aalmugeskule fraa 1ste Okt. 33 T. 1000 Kr. med Tillegg av 100 Kr. 3dje kvart Aar, paa Fyretal av Skk., til 1400 Kr. 3 Md. Uppslagsfrift paa baade Sidur. Kristianssands Stiftsprosti, "med verificeret Afskrift af Attester", Kristianssands Aalmugeskk. til Sluten av Septbr.
 

 

Frå Fedraheimen 14.09.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum