Lærarpostar.

 
- Lærarp. i Maalselven. 2 Krinsar i tvo Avdeilder, som møter kvar fyr seg. Til dessa 26 V.; men Skk. er meint paa aa faa Skuletidi upp til 30 V.; nokre av dei, som kjem til, vert kanskje aa taka i ein annan Krins. 8 Kr. Kost f. T. i n nat. "Behagelig Egn". Ingre Sjøferder. Umskiping av Krinsarne utskild. Tromsøy Stiftsd., Sokneprest Jonas R. Landmark innan 6 V: fraa 9 Aug.
 
- Lærarp. i Stadsbygdens Hovudsokn. 2 Krinsar, leigde Stovur, 20 V., truleg vert det paalagt til 36 V. Kost in n. Løn 8 Kr. Umskiping av Krinsen og Skuletidi utskild. Trondheims Stiftsd., Stadsbygdens Skk. innan 6 V. fraa 14 Aug.
 
- Lærarinnep. i Øvre Rendalen. I dei ymse Krinsar i Sokni hev ho 4 Timar um Dagen aa læra upp Smaaborn, fyrr dei vert upptekne i den aalmenne Krinsskulen og 2 Timar um Dagen aa rettleida eldre Smaagjentur i Handarbeid. Skule fraa 15 Oktober til Sluten av Mai med vanlege Fritider. Løn 320 Kr. Upps. paa 3 Maanadar. Rendalens Skk. til 20 Septbr.
 
- Lærarp. i Hvals Krins, Sørum. 36 V. Husvære paa 2 Rom og Kjøk i Skulebygnaden – 17 – 18 Maal veldyrkad Jord. Løn 8 Kr. og Kostp. 4 Kr. Kristiania Stiftsd., Sørum Skk. pr. Frogner Jernbanestation til Sluten av Septbr.
 
- Lærarp. i nørdre Strømmens Krins. Strakst. 40 V. Løn og Kostp. 560 Kr., dertil Lut i Statstillegget, ikr. 80 Kr., og fyr Reingjering og Elding i Skulestova 80 Kr. Famili-Husromet er burtleigt til 14 Oktober. Jord til Hage. Kristiania Stiftsd., Strømmens Skk. Svelvik 4 V. fraa 22 Aug.
 
- Lærarinnep. ved Aalmugeskulen i Hammerfest By. Snarast moglegt. 33 Timar; derav 3 i Handgj. og 30 i dei tvo nedste Klassur. Løn 800 Kr. og Statstillegg. Hammerfest Bys Skk. til Sluten af Septbr.
 
- 2 Lærarp. i Næs Sokn. 1) Flikka, Eie og Lage Krinsar. 36 V. (24 i nytt Skulehus med Rom aat Læ raren og 12 i leigd Stova). 2) Drangeid, Stordrange og Lone Kr. 36 V., i leigde Stovur. Løn fyr dette Aaret 6 Kr., men fyr næste Aar 8 Kr. og Statstillegget. Kost in nat. Til vidare. Umskipingar utskilde. Kristianssands Stiftsd., Næs Skk. 5 V. fraa 15 Aug. Attester, "deribl. om moralsk Forhold til sidste Tid".
 
- Lærarp. i Edø Prestegjeld, ytre Nordmøre Prosti 30 V. 2 Krinsar. i den eine (Veiholmen) 18 V. Fastskule, i den andre Umgangsskule. Umskipingar i Skuletidi utskilde. Løn 8 Kr., Kost in nat. i Skuletidi, Statstilskot 2 Kr. fyr V. og dertil truleg endaa eit Lønstillegg reknat etter 40 Kr. um Aaret. Snarast moglegt. Trondh. Stiftsd. (med Attester og Bustad) i betalat Brev til Edø Sokneprest innan 6 V. fraa 19 Aug.
 

 

Frå Fedraheimen 31.08.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum