Lærarpostar.

 
Slettens faste Sk., Øvingsskule fyr Klæbu Sem., i Klæbu. Statsløn Kr. 480 Kr. + 120, av Bygdi Kr. 217,60, Kostp. medreknat; tils. Kr. 817,60, hertil aalm. Statstilskot. 36 Vikur. Husvære til Fam. Jordveg, som føder 2 Kjyr og 4 Sauder. Til Uppverming og Reinhald av Skuleromet Kr. 40 um Aaret. Fraa Hausten. Søknad til Trondh. Stiftsd. innsend til Klæbu Skulekom. innan 6 Vikur fraa 3dje Juli.
 
- I Aaserall: 1) Klokkarp. Indtekt ikr. Kr. 100, med Lærarp. i 2 Kr. i "Kirkebygden" i leigde Rom. Skulehus med Lærarhusvære skal upp. 24 Vikur til 8 Kr. umfr. Lønstillegg. Kost in natura elder Kr. 2,80 um Vika. Dertil Lønstilleg paa 32 Kr. til 2-3 Vikur Friskule. Fyr Eftaskule 1 Kr. Timen. Søknad til Bisp og Stifsdir. i Kristianssand inns. til Aaseralls Skulekom. innan 8de August.
 
2) Umgangsskulep. i Smelands og Ørevands Kr. 24 Vikur til 8 Kr. umfr. Lønstillegg. Kost in natura. I det eine Kr. vert leigt Rom 9 Vik. Dertil Statstillegg 32 Kr. til 2-3 Vik. Friskule. Fyr Eftaskule 1 Kr. Timen. Kristianssands Stiftsd. inns. til Aaseralls Skulekom. innan 8de Aug.
 
- Lærarp. i Furrestads Kr. i Sandeherad. 36 Vikur til 8 Kr. og Kr. 5,60 i Kostp., fritt Hus med 2 Rom, Kjøk og Uthus. 17 Maal god Jord, som truleg kann føda 2 Kjyr. Læraren skal bu i Skulegarden, syta fyr Reinhald og Elding, fær fyr det Kr. 80. Statstillegg 2 Kr. Skulevika. Skulehuset ligg ei Mil fraa Sandefjord. Fra 1ste Okt. – Søkn. til Kristiania Stiftsd. inns. til Sandeherads Skulekom. innan 31te Juli.
 
- Lærarp. ved Alvøens Verkskule nær Bergen. Fyr 40 Vikur til dessa Kr. 672 og fritt Hus. Fyr Tekning og Naturfag vert Løni aukad. Seminarist. Fraa midt i August. Bergens Stiftsd., Sokneprest S. Skavlan Frydenbø pr. Bergen 6 Vikur fraa 18de Juni.
 
- Lærarp. i Strømme og Henneseid Kr. i Drangedal. 24 Vikur paa Umgang millom faae Gardmenn og ofta paa ein Stad heile Aaret. Kannhenda snart 3 Vikur til. Dertil 3 Vikur i Grannkrinsen, ytre Vefall. Løn og Kostp. tils. Kr. 13,60 umfr. Statstilskot. Aatgang til aa halda Eftaskule. Kristianssands Stiftsd., Drangedals Skulekom. innan 6 Vikur fraa 13de Juni.
 

 

Frå Fedraheimen 06.07.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum