Lærarpostar.

 
I Ullensvang. 1) Klokkarp. ved Kinserviks Annekskjyrkja og Lærarp. i Midtnæs, Tveil og Sekse Kr., 30 Vikur fyr øvste Avdeild, faste Stovur. Klokkartoll: Bygg fyr 80 Kr., fyr Forretningar ikr. 100 Kr. Lærarjord (med Bustad), som føder 4 Kjyr og gjev 6 Tun. Bygg og 10-12 Tun. Potetur. Læraren svarar Skatkar og Avgifter og held Uthuset i aabotsfri Stand. 2) Lærarp. i Djønne, Tjoflaat og Leissand Kr., 32 Vikur, Umgang. 3) Lærarp. i Digenæs og Stana Kr. og paa ein einbølt Gard; 25 Vikur, Umgang. – 8 Kr. Skulevika og Statstillegg, Kost; der det er Fastskule 4 Kr. i Kostpeng. 4) Lærarinnepost i Moland, Utne og Lote Kr. 27 Vikur fyr nedste Avdeild, faste Stovur. Kr. 4 80, Kostp. Kr. 3 00 fyr Vika. – Umskipingsrett utskilt. – Postarne tiltredst 1ste Okt. Søkn. um Klokkarp. til Bergens Bisp, um dei andre Postar til Bergens Stiftsd., sendest til Ullensvang Skulek. til 31te Juli.
 
- I Rendalen. 1) Hanestad – Grøtting Kr., Øvre Rendalen. Midten av Novbr. 12 Vikur fast, 12 Vikur Umgang 192 Kr. + 80 Kr.; Kostp. 188 Kr. Utskipingsrett utskilt. 2) Lærarp. i Yttre Rendalen. Fraa 1ste Okt. Skuletid: 1ste Okt. – 15de Mai. Skulen vert halden paa 8 større Gardar. 232 Kr. + 96 Kr.; Kostp. 227 Kr. Rett til Umskipingar utskilt. Hamar Stiftsd., Rendalens Skulek. til Sluten av Juli.
 
- I Jøssunds Anneks, Aafjord. 1) Tiltrum, Olden og Løvø Kr. 40 Vikur. Umskipingsrett utskilt. 8 Kr., Statstillegg, Kost in natura. 2) Jøssund, Barset og Boldsfjord Kr. 32 V. Rett til Umskipingar utskilt. Lønsom i No. 1. Thjems Stiftsd., Aafjord Skulekomm. 6 Vikur fraa 15de Juni.
 
- Andrelærarp. ved Lærdalsørens Skule. 36 Vikur, 480 Kr., 2 Stovur og Kjøk. Mogelege Umbrigde med Skuletidi. Lærdals Skulekomm. 6 V. fraa 15de Juni.
 
- Stai og Atneosens Kr. Store Elvedalen. 32 Vikur Umgang, 10 Kr., Kostp. 7 Kr., fyr Vika. Hamar Std., Store Elved. Skulek. 5 Vikur fraa 15de Juni.
 
- Smeland og Askeland Kr., Gjevedal. 24 Vikur, Umgang, 8 Kr., Statstillegg, Kost. Kristianssand Std. Aamlid Skulek., til 25de Juli.
 
- Lærarp. ved Alvøens Verksskule ved Bergen. Seminarist. 40 Vikur, Kr. 672 og fritt Husvære. Tek Læraren Teikning og Naturfag kann han venta Lønauking Midten av August. Bergens Std., Soknepr. Skavland 6 V. fraa 18de Juni.
 
- Skulstad, Blom og Vikne Kr., Haus. 36 Vikur, 8 Kr., Kostp. 4 Kr. Vika, Umgang. Umskiping mogeleg. Bergens Std., Haus Skulek., 6 V. fraa 1ste Juni.
 

 

Frå Fedraheimen 29.06.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum