Rispur.

 
Ein Mann sat og fiskad, fortel dei. Daa han totte han hadde fengjet Fisk nok, heiv han Taumen ut endaa ein Gong og sagde: "No hev Vaarherre gjevet meg so mange Fiskar, no kann den hin Mannen au gjeva meg ein!" Og – han fekk ein Fisk, men den var loden.
 
Ein Bonde kom inn til ein Storfant eingong. Med sama Bonden fekk eine Foten innum Durstokken, kjem Mannen farande og spyr: "Va vil du?" – "Eg vil no fyrst faa etter meg den andre Foten," svarad Bonden.
 

 

Frå Fedraheimen 01.06.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum