Lærarpostar.

 
Ein Lærarpost i nørdre Strømmens Kreds, Strømmens Prestegjeld fraa midt i August. Skuletid 40 Vikur. Løn 560 Kr. og av Statstillegget 80 Kr., fyr Flidnad og Uppelding av Skuleromet 80 Kr. aarleg. Det høyrer med Husvære, som er burtleigd til 14de Oktober, og eit Stykkje Jord til Hage. Kristiania Stiftsd., Strømmens Skulekom., Svelvig, til 6 Vikur etter 15de Mai.
 
- Andrelærarposten ved Hønefos Aalmugeskule fraa 15de August. Løn 720 Kr., Statstillegg 80 Kr. og fri Bustad i Skulehuset. Skuletid 42 Vikur. Læraren skal annankvar Sundag leida Korsangen i Kyrkja, difyr vert det lagt sers Vegt paa godt Songmaal. Til Ringerikes og Hallingdals Prosti, Hønefos Skulekom. til 4 Vikur etter 22de Mai.
 

 

Frå Fedraheimen 01.06.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum