Lærarpostar.

 
Andrelærarposten ved Borgarskulen i Brevik. Fraa Juni. Aalmenne Skulefak, 33 Timer um Vika. Løn 1200 Kr. Ein maa segja fraa, um Ein kann taka paa seg Tysk, Engelsk, Naturfak, Song, Gymnastik elder Teikning. - Kristiansands Stiftsdirektion gjenom Breviks Skulkommission til Sluten av April.
 
Klokkarposten i Hvarnes Anneks, Hedrums Herad, med Lærarposten i Rimstads faste Skule. Klokkarløn 80 Kr. aarleg. Lærarløn 8 Kr., umframt Statstillegg, og Kostpengar Kr. 5,20 um Vika. 33 Vikor: derav 3 paa ein Gard, Farmen, 3/8 Mil fraa den faste Skulen. I Skulehuset fri Bustad. Eit litet Stykke Jord fær han strakst. Kommunen kauper Lærarjord, so snart ho kann faa. Kristiania Bisp og Stiftsdirektion gjenom Hedrums Skulekom. til 5 Vikor fraa 21de Marts.
 
Lærarpost i "Edø" Herad, Ytre Nordmøre. 30 Vikor 18 Vikor i fast Skulehus, Resten paa Umgang. Løn 8 Kr. Vika, Kost in natura. Umframt det aalmenne Statstillegg er fyr i Aar endaa eit Tillegg 40 Kr. Throndhjems Stiftsdirektion gjenom "Edø"Skulekom. til Sluten av April.
 
Lærarpost i Merbergs Kreds, "Røken". 36 Vikor (kannhenda seinare 38-40). Løn og Kostpengar tilsam. 14 Kr. um Vika, umframt Statstillegg. I Skulehuset fritt Husvære. Til Ved og Vask 96 Kr. Aaret. Desutan 80 Kr. aarleg i Staden fyr Lærarjord. Kristiania Stiftsdirektion, "Røkens" Skolekom.
 
Lærarposten i "Egvaags" Skulekreds. 27 Vikor, nytt Skulehus. I dette fritt Hus. Løn umframt Statstillegg, 6 Kr. og Kostpengar Kr. 5,60 um Vika. I den andre Tid av Aaret god Raad til at faa Privatskule. Kristiansands Stiftd. gjenom Vanse Skulekom. til 6 Vikor fraa 19de Marts.                 Umgangsskulepost i "Evindviks" Herad. 30-36 Vikor i 2 elder 3 Kredsar. Løn 8 Kr. Kost in natura. Bergens Stiftsdirektion Evindviks Skulekom. til Skulen av April.
 
Lærarpost i Aas Herad. 36 Vikor. Løn 72 Spd. Kostpengar 43 Spd. 1 Pund, umfram Statstillegg. I Skulehuset fær Læraren 2 Rom. Palag ½ Maal Jord. Kristiania Stiftsd. Aas Skulekom. til 4 Vikor fraa 25de Marts.
 
Lærarpost i Gimsø Herad, Annex til Vaagen i Lofoten. 40 Vikor, 4 Kredsar, leigde Stovur. Løn 10 Kr. Vika. Kost in natura. Statstillegg. Kveldskule kann ein faa istand. Tromsø Stifsd. gjenom Vaagens Skulekom. til Midten av Mai.
 

 

Frå Fedraheimen 06.03.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum