Bladhovud

Fedraheimen.
 
Eit Vikeblad aat det norske Folket.
 
" – Men eg tenkjer dei tarv ikkje syta, me skal koma, um ikkje so braadt!"
 
No. 11.
 
Pris fyr Fjordungaaret: Kr. 1,20 (= 36 Skilling) med Porto og alt. Betaling fyreaat.
 
Laurdag den 15de December.
 
Lysingar kostar 7 Øre (2 Skilling) Petitlina, og daa etter Maaten fyr større Bokstavar.
 
1877.
 

Frå Fedraheimen 15.12.1877
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum