Skånevik, Etne 1844

Skånevik, Etne 1844

Dagboksitat, Ivar Aasen, 27.6.1844

Levemaaden med Hensyn til Spise og Drikke synes at være bedre end i Kystegnene nordenfor, hvilket maaskee grunder sig paa den større Velstand, som de rige Fiskerier i de senere Aar have givet Anledning til.

Paa Fiskeriet er ogsaa Opmærksomheden her mest henvendt; Sildenøter og andre Fiskeredskaber forefindes i stor Mængde, og man seer næsten i hver Bugt et Fartøi, samt en Søbod med Lossebrygge, da Lysten til Handel synes at være endnu mere almindelig her end i de føromtalte Egne.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

furast, v. n. forundres, forbauses. Sunnhordland

Skånevik, Etne 1844