Trastfangsten i Aaret 1828

Begynder 14 Dage før Mikeli.
 
September den 12.
Søndag                 2 graa                        Solt [!] paa
saa                                                       Øren for
ey før                                                    B. 2 sk.
Lørdag                  2, 1 graa, 1 sort
Mandag                1sort
Tirsdag                 1 graa        x
i
av
vg*)
Torsdag                1 sort guln.                 Solgt
Fredag                  1 mørkgraa                paa Øren
                                                            B. 1 sk.
 
Mandag                1 sort
Tirsda[g]              1 sort
Lørdag                 1 sort
 
*) Merknad Reidar Djupedal: Utydeleg. Tyder venteleg i avvigte - dvs.: i siste eller førre.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009