Paatænkte Arbeider [1854]

Brev ifraa Byen (Ymist Ihald).
1. Um Reiser i Landet. Nordland, Fjellbygderna, Byarne &c.
2. Um Seder og Viser. Givmilde, Drykk, Lauslynde, Uvinskap.
3. Ymse Tilstand i Landet. Landskjærleik. Utferdi til Amerika.
4. Skil paa Standi i Landet. Uvinskapen imillom dei.
5. Paahald paa gamle Tjodlaget. Nye Folk, Ætter og Namn.
6. Um Upplysnaden, hans Verknad paa Folkelaget.
7. Um Lesarskapen og hans Verknad. Avlegg av gamall Skjemting.
8. Gruvling um overvitlege Lærdomar. Vantru og Ovtru. Udaudlegheiti.
 
Symra [1854].
1. Diktarhugen. (Kunde eg d[ikta] paa rette Lag.)
2. Landssong.
3. Gladlynde (?)
4. Heimvegen. (I Heimen der hugar seg.
5. Lengting. (Dat vantar meg eitt.)
6. Elskugssong. (Naar eg fingje.)
7. Ægtemanns Raad.
8. Gagnløysa. (Eg vil so gjerne syngja.)
9. Lukko.
10. Reikargang. (Upp or Benken.)
11. Paa Byvegen. (I Sottartidi 1853.)
12. Grønlandsferdi.
Varafang.
Haraldshugen. Byrteheidi.
Tolmøde. Landslivet.
Rikingen.
 
Aukar.
Dikt og Sanning. Fyrtiaars-Dagen.
 
Sogor til Utgiving.
Jolegjesten el. Daudinghausen.
Drengen med Ølkaggen.
 
Emne til Utverknad.
Benkjevigsla.
Tova litla.
Ervingen.
 
Greidingar.
Um norske Folkenamn og Stadarnamn.
Merke paa norske Maalet.
Um Stil, Uttal i Lesnaden &c.
Um Sømelegheit

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009