Adskillige skrevne piecer

Adskillige skrevne Piecer.
1) Skrivebog 1833, eller Forsøg til Udvikling af nogle Opgaver af I.A.A., in qvarto.
2) Oversættelse af Brøders lectiones latinae (S. B. Bugges latinske Læsebog for Begyndere), 1834. 4to.
3) Oversættelse af nogle Capitler af Justinus, 1834, qvart.
4-5) No. 1 og 2. Summariske Uddrag af Historien (A. KallsVerdens-Historie); 1834 og -35 i Octav.
6) Excerpter af Fædrenelandets Historie, 1834, i Duodez.
7-8) Excerpter af Geographien, 1834 og -35, Sedez, No. 1 og 2.
9) Uddrag af Rhetoriken, 1834, Octav.
10) Uddrag af Religionslæren, 1835, Octav.
11-13) No. 1, 2 og 3. Glosebog til Brøders mindre og større latinske Grammatik,1834. Octav.
14) Excerpter af den latinske Grammatik, 1834. Duodez
15) Om Metriken, eller Adskilligt Rimekunsten angaaende, 1835, Duodez. (En ny i 1836.)
16) Veiledning til Calenderen, for det meste efter Hansteen, 1833. Sedez.
17) Iagttagelser af Veirliget i 1831, -32 og -33. Duodez.
18) Compilationer, eller Adskilligt Latinen for det meste angaaende, 1833. Duodez.
19) Nogle Sange (de fleste af Zetlitz og Frimann) samt adskilligt Andet. 1832, Octav.
20) Samling af Sange, afskrevne af Bladet Tiden, af Morgenbladet o.s.v., 1833 og 1834. Octav.
21) Nogle Sange, afskrevne af en Visebog, 1835. Octav.
22) Samling af Sange fra 1833, forfattede af I.A.A. Octav.
23-24)  No. 1 og 2. Smaae Digte, 1834, forfattede af I.A.A. Octav.
25) Udplukninger af tydsk Pfennig-Encyclopædie eller Conversations-Lexicon, af Wolff, 1835. Duodez.
26) Nogle Vexters Navne for det meste efter Strøms Søndmøres Beskrivelse, af I.A.A., 1832. 12.
27) Fortegnelse over adskillige søndmørske Planter, 1835. 12.
28) Sproglære af Corporal O. Digernæss, skrevet i Bergen 18, 4to. Donavit auctor.
29) Excerpter af den tydske Grammatik, 1835. 12.
30) Chronologiske Optegnelser af Norges Historie, 1835. 8vo.
31) Blandinger 1835. 8vo. (Begyndt.)
32) Historiske Deposita, 1835. 16.
33) Blandede Deposita, 1835. Stor 16.
34-36)  Excerpter af Geographien, No. 3, 4 og 5, 1835. Heftede tilligemed No. 1 og 2 (see [No.] 7 - 8) i eet Hefte.
37) Stæderne i Europa, ordnede efter Folkemængden, 1835. 16
38) Sange, forfattede i 1853. 8vo.
39) Oversættelse af adskillige Stykker i O. Wollfs tydske Læsebog, 1835. 4to.
40) Oversættelse af nogle Capitler af Cornelius Nepos, 1836. 4to.
41) Excerpter af den græske Grammatik, 1836. 8vo. (Begyndt.)
42) Excerpter af den franske Grammatik, 1836. 12.
43) Poetiske Blandinger; begyndtMai 1836. 8vo.
44) Samlede Bemærkninger. 8vo.
45) Originale Bemærkninger. 8vo.
46) Historiske Optegnelser. 12. Begyndt Juni [1836].
47) Historiske Registre. 12. Begyndt Juni [1836].
48) Repertorier, stor 40 Blade, indbunden, indeholdende 1) Geographisk Register. 2) Historisk [Register].
49) Fragmenter, No. 1 - 12 (Orginale).
50) Blandinger, No. 2, indeholdende [No.] 13 - 41. November.
51) Blandinger, No. 3, indeholdende [No.] 42 - 54. December.
52) Dyr og Planter, 16mo, efter Strøm, noget stor. October-November.
53) Norsk-historisk Register (8vo), September.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009