Riim i Landsmaalet

Symra [1854].
1. Diktarhugen. (Aa kunde eg dikta paa r ette[Lag].)
2. Gagnløysa. (Eg vil so gjerne d ikta.)
3. Reikargang. (Upp or Benken.)
4. Landssong?
5. Dei norske Fjelli.
6. Heimvegen. (I Heimen der hugar.)
7. Elskugs Song. (Naar eg fingje dan.)
8. Ægtemanns Raad.
9. Einstødingen.
10. Lengting. (Dat vantar meg eitt.)
11. Var eg ung og var eg rik.
12. Lukko.
 
Andre Riim:
Dikt og Sanning (1854).
Fyrtiaarsdagen. (Uskrevet.)
Paa Byvegen, 1853.
Haralds Haugen.
Byrte-Heidi.
Tolmøde. Landslivet.
Langriim.
 
Viser:
Gladlynde. (Dei segja at Verdi sk al[vera so vond]).
Grønlandsferdi.
Kjeringi med Kjelken.
Nils Revejagar.
Meister-Ridaren (ufærdigt).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009