Til Erindring, Oktober 1847

Indlagde Bøger hos Udbye i Trondhjem.
1. Nyerups Literaturlexikon.
2. Thues Læsebog.
3. Nei, af Heiberg.
4. Udvalg af Korsaren.
5. De mærkeligste Tildragelser efter 1830.
6. Sproget. Afh. af Jessen.
7. Barfods Kalender, 1845 og 1846.
8. Bresemanns Ordsprog.
9. Schwachs Mythistorie.
10. Gioacchino af [Hans Peter] Holst.
11. Buch für Winterabende.
12. Komischer Volkskalender.
13. Vademecum, af O. Wolff.
14. Hansons Tydske Digtsamling.
15. Bellmanns Sange.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009