Skrevne Bøger (til November 1843)

1. Blandinger, 3 Dele, 1835-42.
2. Fortegnelse over Dyr (eft er Strøm), 1838.
3. Do. over Planter, 1839.
4. Dyr og Fugle efter Nilsson, [18]42.
5. Dagbøger fra 1831, 3 Stykker.
6. Dagbog paa en Reise til Bergen, 1841.
7. Do. paa en Reise til Trondhjem, 1842.
8. Udgiftsbog fra Sept. [18]42.
9. Breve ang aaendemine Reiser o.s.v., fra [18]42.
10. Søndmørske Stedsnavne, 1840.
11. Søndmørsk Grammatik, Mai [18]41.
12. Materialsamling i 5 Dele, [18]41 og Jan. [18]42.
13. Ordbog for Almuesproget, Dec. [18]42-Jan. [18]43.
14. Oplysninger om det sognske Alm uesprog,Apr. [18]43.
15. Do. for [den] nordligste Deel af Berg enhusSt ift, Juli [18]43.
16. Do. om det nordhordlehnske, Sept. [18]43.
17. Sagn m.M., 1ste Deel, Febr. [18]43.
18. Om Omlyden. Febr. [18]43. Omskr evetJan. [18]44.
19. Retskrivningsregler, Mai [18]43. Omsk revet[18]44.
20. Norske Ordsprog, Juni [18]43, gam.
21. Ord af nogen Vigtighed, Aug. [18]43, gam.
22. Ord med utydelig Oprindelse, Sept.[18]43.
23. Om Orddannelsen, m.M., Nov. [18]43
 
[Fortsættelse:]
24. Samlinger til en Grammatik, Dec. [18]43.
25. Uddrag af Petersens Sproghistorie, Jan. [18]44.
26. Sagn m.M., 2den Deel. Begyndt Marts [18]44.
27. Ordregister for Bergens Stift, Apr. [18]44.
28. Samling af Talemaader, Apr. [18]44.
29. Oplysninger om Vossisk (og Nhl.), Mai [1844].
30. Tillæg til Grammatikken, Aug. [1844].
31. Plan for Ordbogens Indretning, Aug. [1844]. (Afskrift af denne Plan, med Oplysninger om Almuesproget i Berg ens S tift(Juli) sendt til Trondh jem.)
32. Oplysninger om Søndhordl ehnsk (og Hard angersk),Sept. [1844].
33. Erindringer af mine Reiser. Beg yndt Sept. [1844].
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009