Medbragte Bøger

a) fra Trondhjem:
1. Haldorsens Ordbog (tilhørende Videnskabsselskabet).
2. Molbechs danske Ordbog.
3. Molbechs Dialektordbog.
4. Daa's svenske Ordbog.
5. Tre gammelsvenske Skrifter:
    Bonaventuras Betragtninger,
    En Wadstena Nunnas Bönbok, og
    En syndares omvendelse. (Tilbagesendt.)
 
b) laante:
6. Hallagers norske Ordsamling (af Aarflot).
 
c) egne:
7. Rask's oldnordiske Grammatik, 1832.
8. Sammes oldnordiske Læsebog.
9. Hansens Grammatik, 5. Udgave.
10. Grønbergs tydske Ordbog.
11. Parlør (Fransk-engelsk o.s.v.).
12. Munch: Nordens Gudesagn.
13. Kortfattet Naturlære.
14. Bresemann: Danske Ordsprog.
15. Moe: Samling af Folkeviser.
16. Langeleiken.
17. Norske Folkeæventyr, 2det og 3die Hefte.
18. Selskabsmanden, 4 Hefter.
19. Sneklokken, 1843.
20. Gubitz: Volkskalender, 1843.
21. Wielands Oberon, II, III og IV.
- - -
22. "Brødsmuler" af Lars Melle.
23. Høsts Engelske Lommeordbog.
24. Engelsk Læsebog.
25. Axel.
26. Nei, af Heiberg.
27. Jeppe paa Bjerget [af Holberg].
28. Julestuen [af Holberg].
29. Moes Statskalender.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009