Bøger [1860]

R. v. Raumer: Über deutsche Rechtschreibung, 1855, 8vo. Afhandling af Rosenberg om den plattydske Sprogsag, i Steenstrups danske Maanedsskrift, 1859.
 
Et Skrift af Groth uden bestemt Titel (Anton? - twischen Marsch un Geest?) omtales i Kristianiaposten.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009