1888 april-juni

April
1. (Paaske). I Tref.Kirke: Brun. Mildt Veir. Subbet Føre med blød Snee og Iis.
2. Friskere.
3. Solskin og mildt.
4. Blæk.
5. Reparation paa to Par Briller.
6. Faaet: Arkiv for nordisk Filologi, og Lauvduskar VI. Talt med S. Bugge.
7. Søleføre.
8. Hos Aarflot. Intet Besøg. 9
. Koldere.
10. Haukenæs: Natur og Folkeliv &c., 4 Hefte: 4,50, do. 5. Hefte: 2 Kr.
11. Optegn. af Arkiv. Besøg af O. Sommer. Tivoli Salon.
13. Hos Regnhatmageren. Til Nella ved Flytningen 5 Kr.
15. Inde hos Velle.
16. Besøg af Belsheim og Blix til Revision paa Belsheims Oversættelse af Petri Breve.
17. Fortsat med Blix og Belsheim. Aarsmøde i det norske Samlag.
18. Fortsat med Blix og Belsheim. Vexling i Kreditkassen (200).
19. Fortsat Revision.
20. Fortsat med Blix og Belsheim.
21. Fortsat med Blix og Belsheim.
22. Tørt og vakkert.
23. Hos Md. Hansen.
24. Faaet: [V. Rydberg:] Fädernas gudasaga, betalt 3,50 Kr. Atter Møde med Blix og Belsheim og Skard.
25. Fortsat med Blix og Belsheim og Skard. Optegn. af Arkiv.
26. Atter Blix, Belsheim og Skard.
27. Hos Unger (Grimm 7,11).
28. Besøg af Daae. Fortsat med Blix, Belsheim og Skard.
29. Tørt og kjøligt.
30. Atter med Blix, Belsheim og Skard. Helbred i sidste Tid bedre, dog langvarigt Krim.
 
Mai
1. Fortsat Revisionen med Blix, Belsheim og Skard. Mildt og sommerligt; stor Forandring i Veiret.
2. Fortsat. Optegn.
3. Fortsat.
4. Hos Unger (P. Braune, XI). Fortsat med Blix, Belsheim og Skard.
5. Fortsat (Judæ Brev).
6. Hos Aarflot.
7. Fortsat Revision.
8. Fortsat (Joh. Evang.) Faaet første Hefte af Jahresbericht, betalt 8 Kr.
9. Fortsat. Central (Damekapellet).
10. Hos Daae.
11. Fortsat Revision.
12. Endda kjøligt Veir. Fortsat Revision.
13. Besøg af Kjetil Killand.
14. Hviletid.
15. Fortsat Revision.
16. Fortsat. Tivoli Theater (Ballet &c.).
17. Mange Samlinger, Taler o.s.v. Bjørnson paa Tullinløkken. Regnveir.
18. Atter Blix, Belsheim og Skard. Storms Vinlandsreiser: 1,50.
19. Besøg af Aarflot. Brev fra Gurina Egsæt. Aften hos Daae med Aarflot, Nielsen, Langeland og fl.
20. (Pintse). I Katholsken: Wang (?). Lunden (nu aabnet). Varmt og vakkert Veir, Løvspræt og meget grønt paa Marken.
21. Samme Veir.
22. For Folkevennen m. m. 4 Kr.
23. Fortsat med Blix, Belsheim og Skard. Ordning af Optegn. om Landsmaalet.
24. Fortsat Revision.
25. Fortsat Revision.
26. Fortsat. Mindre Varme og lidt Regn.
27. Jonshaugen.
28. Fortsat Revis. Besøg af S. Tormodsæter. Forfatter-Lexikon (19).
29. Fortsat.
30. Fortsat. Aften hos Blix med Skard, Belsheim og Seip.
31. Fortsat Revis. Maaneden nogenlunde mild. Helbred god, undtagen Hæshed.
 
Juni
1. Fortsat Revisionen. Vakkert Veir, stort Løv og Græs, Hæggen i Blomstring.
2. Fortsat.
4. Atter fortsat Revis.
5. Fortsat. Besøg af Halv. Johansen. Kjøligt.
6. Fortsat. Knudsens Redegjørelse: 20 Ø. Klingenberg.
7. Fortsat Revision. Faaet: Diplomatarium norv. (XII, 2): 6 Kr.
8. Fortsat. Flere [Tiggere] afviiste.
9. Fortsat. Besøg af Andreas Aubert. Lunden.
10. Regn. Inde hos Aarflot.
11. Fortsat Revis.
12. Fortsat. Salon de 1888.
13. Fortsat. Klingenberg (Fuglebaletten m. m.).
14. Fortsat. Brev fra Reiakvam.
15. Fortsat.
16. Besøg af Heggtveit; faaet: Klæboe's Digte. Sluttet Revision paa Joh. Evang.
17. Hos Joh. Velle. Varmt og vakkert Veir.
18. Dygtig varmt.
20. Hos Unger (Braunes Beiträge, XII). Et Bad i Bazaren.
21. Vexling i Kreditkassen (200). Klingenberg. Varmt.
23. Paa Skattekontoret, betalt: 207,02. Fagert stillt Veir, men kun faa Brisinger.
24. Meget varmt. Oskar (ingen Blade).
25. Varmt (24 Gr.).
26. Stor Varme.
29. Endelig en Gang paa Storthingsgalleriet.
30. Atter lidt i Thinget. Maanedens sidste Deel stærk Varme, de to sidste Dage kjøligere. Helbred god, dog fremdeles Hæshed.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- V. Rydberg: «Fädernas gudasaga», Sth. 1887 (1085).
- Kjetil Kjilland (f. 1860), frå Fyresdal, lærar same stad.
- G. Storm: «Vinlandsreiserne», Kbh. 1888 (844).
- K. Knudsen: «Kortfattet redegjørelse (sjå merknader til Br. nr. 176).
- J.Klæbo: «Digte», utg. H. G. Heggtveit, Kra. 1888 (1319).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009