1887 april-juni

April
1. Flere Tiggere afviiste.
3. Koncert paa Fæstningen.
4. Faaet Vinjes Skrifter (4,1) og Sogor af P. Sivle. Besøg af O. Sommer.
5. Besøg af Boghandler Lange. Inde hos Parmann.
6. Hos BoghandlerLange, faaet Smaafortællinger af IsraelDehn.
7. Besøg af Skriver Nielsen fra Lillesand. Inde hos Daae, siden hos Aarflot.
8. I Uranienborg Kirke. Besøg af Aarflot. Vakkert Veir.
9. Besøg af en vis Flatabø fra Hardanger. Aften hos Daae (med Langeland, Skaar og Liljedal).
10. (Paaske). I Garnisonskirken: Horn. Hos Belsheim.
11. Til Udsigten paa Kampen. Herligt Veir.
12. Fornyet Tiggerskab.
13. Lidt Snee og siden Kulde.
15. Larousse Dictionnaire illustré: 2,50.
17. Veddeløb paa Kontraskjæret.
18. Hos Md. Hansen.
20. Talt med Sivle.
22. Overhæng af Tiggere, inde og ude.
24. Stor Regnskur med Torden. En Stund hos Aarflot.
25. Mildt Veir.
26. Jahresbericht für germ. Philologie 1886, betalt 8 Kr.
27. Regnveir.
28. Brev fra Ivar Melsæt. Lidt i Thinget.
29. Atter vakkert Veir.
30. Overhæng  efter Penge. Ondt i Tænderne og nogen Hæshed; ellers god Helbred. 
 
Mai
1. Hos Belsheim (nu i Steenstrups Gade No. 2).
2. Maleri-Udstilling hos Hals: 50 Ø. Ordning af Papirer.
3. Besøg af Stavnem og Bjørnaraa (Sætersdal). Flere Tiggere.
4. Besøg af Unger (Grimm 7,9).
5. Besøg af Digernæs.
6. (Bededag). Hos Zwilgmeyer.
8. Søgt Blix (forgjæves).
9. Tilbage til Unger med sidste Bog. Nyt Eftersyn af Acta.
10. Brev fra en vis Lars Trinterud i Aal. Leveret Acta hos Hølaas.
11. "Horatius", norsk ved P. H.: 2 Kr. Aftenen Klingenberg.
12. Hos Skomager Hansen. En gammel Kall 1 Kr.
13. Atter en Tigger 1 Kr.
14. Nye Skoe: 14,40.
15. Hos Blix.
16. Besøg af Liestøl.
17. 1300 Udtalelser &c.: 50 Ø.
19. Hos Aarflot.
20. Besøg af M. Skard, siden Belsheim. Regn.
21. Med Skard og Belsheim begyndt Revision paa 2. Corinth.
22. KlingenbergTheater: En fiffig Speculation (Engelbrecht's Selskab). Regndag.
23. Atter Skard og Belsheim. 
24. Atter Skard og Belsheim.
25. Fortsat med Skard og Belsheim.Varmt og vakkert.
26. Fortsat med Skardog Belsheim.Et Par Tiggere afviiste.
27. Fortsat.
28. Fortsat. Besøg af Aarflot.
29. (Pintse). I Kirken: Krog. Smukt Veir.
30. Hos J. Velle.
31. Søgt efter Stavnem. Tiggere. Maanedens sidste Dage meget vakre. Stor Fremgang paa Mark og Skov; stort Løv og Græs; Hæggen snart afblomstret; ria Flor af Løvetand o.s.v. 
 
Juni
1.Fortsat Revision med Skard og Belsheim. Klingenberg Have.
2. Sommervarme. Fortsat Revision.
3. Fortsat. Flere Tiggere afviiste.
4. Betalt Skatten: 207,70. Et Par Brillestænger: 30. Varmt.
5. Hos Aarflot.
6. Atter Skard og Belsheim (Slutning). Siden en Korrektur. En Regnskur med Lyn og Torden.
7. Spurgt efter Belsheim.
8. I Olsens Trykkerie. En Sygling 1 Kr.
9. Talt med M. Moe. Besøg af Belsheim. Optegnelser af Dipl.
10. En Bergensmand 1 Kr. Hos Huseby: Plutark (1-2).
12. Hos Daae.
13. Besøg af Frøken Stenersen. I Borgen (Parksnippen).
14. Eftersyn af Grønlands-Visen. Atter i Borgen (bare kjedeligt).
15. Fra Knobelauch faaet: Skirnir 1887, Frettir 1886, Nyja Sagan (2,3), Romeo og Julie. Ingen Skyrslur; betalt 6 Kr.
16. Til Den liberale Forening 3 Kr. Revision paa ny Udgave af Ervingen.
17. Faaet Bokmentafelagets Skrifter for fem Aar, 1881-1885 (37 Bøger, dog ikke alt), betalt 30 Kr. Paa Klingenberg.
18. I Olsens Trykkerie.
19. Hos Aarflot. Med Aarflothos Andersen.
20. Langt Besøg af Sæmund Vig. Tilstede ved Zwilgmeyers Begravelse.
21. Ordning af de islandske Bøger, sidst hidkomne.
22. Besøg af Daae.
23. Spurgt efter Unger. Varmt og meget tørt, derfor kun fea Brisinger.
24. Brev fra Pastor Nielsen i Skjold. Saar i Hovedet efter et Fald.
25. Talt med Stavnem.
26. I Tøien.
27. Besøg af Belsheim. Til en Fattigmand 1 Kr. Lidt Regn. Sløvhed og Tyngsel; ingen Udretning.
28. Svaghed i Fødderne.
29. Meget varmt.
30. Udkast til et Brev. Maaneden meget tør og varm, Helbred nogenledes god; nogen Hæshed, ogsaa Svaghed i Fødderne. Yderlig lidet udrettet. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- P. Sivle: «Sogor», Kra. 1887 (1352).
- Albert J. Lange (1856-1922), antikvarbokhandlar.
- [Fr. Foss:]  «Småfortællinger», af Israel Dehn, Chra. 1887 (1274).
- Jon Flatabø (1846-1930), frå Øystese, lærar, forfattar. Det ligg i I. Aa.s saml. nokre brevlappar frå han, m. a. ein på nynorsk.
- Nils Nilson Skaar (1852-1909), frå Vikøy, lærar, bladstyrar, stm.
- P. Larousse: «Nouveau Dictionnaire», Paris 1886 (3).
 - Torgeir Bjørnaraa (1864-1951), frå Valle, lærar, forfattar.
- Sivert Steinarson Digernes, frå Ørsta, studerte ei tid, kring 1890 var han bladmann i «Ørebladet».
- Acta] «Acta apostolorum», utg. ved Johs. Belsheim, Kra. 1893.
- Lars Trinterud] Lars Knutson Skrindo (1865-1950), frå Trinterud i Ål, bonde. Brevet frå han ligg ikkje i I. Aa.s samlingar.
- Horats: «Oder», oms. ved P. H.[olmsen], Kra. 1887 (518).
- [Amund Helland og Hans Brekke:] «1300 Udtalelser af og i Morgenbladet», Kra. 1887 (604).
- Engelbrecht's Selskab] Wilhelm Engelbrecht (1855-1904), svensk sksp. og teatersjef.
- Krog] truleg Nils R. Krog (1845-1915), lærar, prest.
- «Plutarchs vergleichende Lebensbeschreibungen», 1-4, Lpz. u. å. (502-5).
- Karen Stenersen, budde i Holbergsgt. 23 I.
- Franz J. Oskar Knobelauch (1854-1903), bokhandlar i Oslo, kommisjonær for «Hið ísl. Bokmentafélag».
- Páll Melsteð: «Nýja sagan», R.vík 1868-87 (657-63).
- W. Shakespeare: «Rómeó og Júlía», R.vík 1887 (1484).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009