1885 juli-september

Juli
2. Varmt.
3. Ordning af Navne paa Fiske.
4. Die Vögel Deutschlands: 40 Ø.
5. Stor Varme. Bad i Hygæa (fortræffeligt).
6. Ordning af Optegn. Hos Olaf [Hansen].
7. Fritzners Ordbog (6): 1,50, Knudsens Blandkorn (III): 1,50, Sommer-Nummer af London News: 1 Kr.
8. Talt med Fritzner.
9. Døsighed af Varmen.
11. Faaet Jahresbericht f. germ. Phil. (2): 2 Kr.
12. Regn. Besøg af Belsheim.
13. I Zahlkammeret 1750 Kr. Stærk Torden.
14. Faaet: Historisk Tidsskrift (5,1), og Norge i 1814 (2,3),
15. Brække: 17. Optegn. til "Maalhøve". Hos SkomagerHansen.
16. Tilsendt Paus: Læsebog (IV,2). Et nyt Par Støvler 24 Kr.
17. Regn.
18. Klingenberg Theater: Nitouche.
19. Ruskeveir.
20. Regn og kjøligt. Faaet: Arkiv for nord. Filologie (3,1), betalt 6 Kr. Vexling i Kreditkassen (300). En Tigger Olsen: 1 Kr.
21. Sars Tidsskrift (4,4). Et Halsplagg: 4,25.
22. Optegn. til "Maalhøve". KlingenbergHave.
23. Varmt.
24. Hos Hansen ingen hjemme.
25. Varmt.
26. I Slotskapellet: Lindeman. Paa Jonshaugen. Fremdeles godt og varmt.
27. Faaet: Volksnamen der Pflanzen (2): 5,75. Etymologie française: 6 Kr. Talt med Prof. Daae. Inde hos Hansen.
28. Varmt. Talt med S. Bugge.
29. Optegn. til "Maalhøve". Klingenberg Have.
30. I Expeditionenaf VerdensGang: Minde om Storthinget &c.: 60 Ø.
31. Besøg af O. Sommer. Maaneden varm, dog noget ustadigt. Helbred god, alligevel lidet udrettet.
 
August
1. Optegnelser.
2. I Tøien.
3. Haukenæs: Folkeliv &c. (2): 2,50. Mørk Aften. Lygterne tændte.
4. Optegnelser. Talt med Fritzner.
5. En paatænkt Reise udsat. Klingenberg Have.
6. Optegn. af Haukenæs' Bog. Varmt.
8. Optegn.
9. Mange Fremmede i Byen til et Skolemøde.
10. Besøg af Frøystad, Rødsæt, Lid, Rise og Mørkesæt.
11. Besøg af Nossen fra Ørsten, siden Frøysæt og Lillebø fra Sunnelven. Store Regnskurer.
12. Optegn. af Diplom. Besøg af Stalleland fra Landvig.
13. En Regndag. De Fremmede bortreiste.
14. Koldt Veir. Aars's Bog om vort Sprog: 40 Ø.
15. I Skolemødets Udstilling (Ruseløkken).
16. En Regndag.
18. Ordning af Optegn.
20. Lidt mildere.
21. Inde hos Hansen.
23. I Tøien. Siden i Kikerhuset: 50 Ø.
24. Ordning af Ordsamlinger. Krim og Hoste.
25. Kjøligt Veir. Krim.
26. Krimsykja. "Skjersanten" afviist.
27. Ordning af Tillæg til Ordbogen. Syg af Krim.
28. Fremdeles sygelig.
29. Piper: Die älteste deutsche Literatur: 2,50. Besøg af Hr. Baagøe fra Aarhuus. Meget koldt Veir.
30. Regn og Rusk. Svensk Koncert paa Fæstningen. (Meget vaad.)
31. Koldt og fugtigt. Maaneden meget kjølig, og i den sidste Deel ogsaa meget regnfuld. 
 
September
1. Optegnelser.
2. En Slængedag for Huusvask. Gaaet til Grefsen (Kl. 9 - 11). Siden til Tøien (Victoriai Blomst).
3. A. Hovden atterkommen, maatte faa 20 Kr. Brev fra Jon Fagerhol. Notits fra Cammermeyer. Tiggeren fra Ringerige: 1 Kr. En anden Tigger: 50 Ø.
4. Koldt og fugtigt. Hos Cammermeyer (om Plantenavne).
5. Uveirsdag med Storm og Regn. Til Enkerne i Aalesund 20 Kr. (Andvord).
6. Endda Regnveir.
7. Fra Samlaget faaet: "[Fraa] 1830 til 1852". Paa Kristina Nilssons Koncert 8 Kr.
8. Om Maalet vedholdt. Abels Udstilling: 25.
9. Fra Sauerwein (?) "Noch mehr Licht".
10. Regn.
11. Bedre Veir.
12. Talt med R. Aarflot.
13. Besøg af Stud. Joh. Aarflot, siden hos R. Aarflot.
14. Hos Unger. Faaet tilrendt: Lesebok i Folkemaal. Brev fra Graver i Fyresdal.
15. Brev til Hr. Graver. Faaet N. Tidsskrift (4,5).
16. Talt med M. Moe.
17. Paa Biblioth. intet. Besøg af R. Aarflot. Med ham i Central.
18. I det nye Bad i Bazaren.
19. Omskifteligt Veir.
20. En Gangtuur til Frognersæteren (med A. Hovden).
21. Omskrivning af "Rettleiding". Inde hos Hansen.
22. Spurgt efter Belsheim.
23. I Tøien med R. Aarflot og Kuløy.
24. Sauerweins "Frie Viso": 1,50.
25. Øiensvaghed.
26. Talt med Ibsen. Koldt.
27. Spurgt efter Zwilgmeyer. Tiltagende Kulde.
28. Koldt Veir.
29. Besøg af Henrik Daae. Paa Universitetet: [F.] Bugge's Foredrag (Apokryfe Evangelier): 1,50.
30. Otte Fortællinger, af J. Lie: 3 Kr. Sygelig i Maven og Hoste. Maaneden meget kjølig. Ofte Piinsel af Frost.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- E. F. Homeyer: «Verzeichnis der Vögel Deutschlands», Wien 1885 (1710).
- B. Pauss og H. Lassen: «Læsebog i Modersmaalet», Kra. 1885 (315).
- H. Stappers: «Dictionnaire synoptique d'étymologie française», Bruxelles 1885 (483).
- «Minde om Storthinget», Kra. 1885 (703).
- Ole Ingebrigtson Rødset (1858-1946), frå Fræna, lærar same stad. Sonen, lærar Pål Rødset, fortel at faren nemnde at han hadde gjesta I. Aa.
- Per Johs. Lid (1841-1923), frå Volda, lærar same stad.
- Knut L. Mørkeseth (1851-1910), frå Skodje, lærar same stad, seinare lærar i Hamarøy.
- Sivert J. Nossen (1850-1941), frå Ørsta, lærar same stad.
- Knut Frøyset (f. 1857), frå Sunnylven, lærar på Stranda.
- Petter A. Lillebø (1859-1942), frå Sunnylven, lærar same stad.
- Kristen Stalleland (1861-1949), frå Landvik, lærar, bladstyrar, forfattar (K. S. gjesta seinare I. Aa., m. a. den dagen I. Aa. døydde, sjå «Ung Norig» 1921, nr. 7).
- Paul Piper: «Die älteste deutsche Litteratur», Berl. 1884 (442).
- Georg Chr. J. S. Bågø (1836-1915), dansk folkehøgskulestyrar, litterat.
- Svensk Koncert] av «Edgrenska Kvartetten» (L. Lemon, E. Skog, C. Verdier og G. Ryberg).
- S. Schjøtt: «Fraa 1830 til 1852», Kra. 1885 (673).
- Christina Nilsson (1843-1921), svensk songarinne, hadde mange konsertar på Tivoli.
- Abels Udstilling] N. Abel synte fram fotografi og bilete på ei utstilling til beste for fiskarenkjene i Ålesund.
- Johannes Aarflot (1867-1930), stud. 1884, bokhandlar i Ålesund.
- A. Garborg og I. Mortensson: «Lesebok i det norske folkemaal», Kra. 1885 (279).
- Gangtuur] sjå A. Hovden: «I. Aa. i kvardagslaget», 2. utg., Oslo 1944, s. 47.
- Ole Kuløy (1844-1928), folkehøgskulestyrar.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009