1885 april-juni

April
1. Til Vertinden 88 Kr.
2. Søgt Belsheim. I Kikerthuset (Jupiter, Saturn): 50.
3. Hos Unger (Beiträge 8). Ondt i et Øie.
4. Læsning.
5. (Paaske). I Johannes Kirke: Hesselberg. Gravesen (med Aarflot). Vakkert Veir.
6. Paa Jonshaugen. Askers Salon.
7. Sludveir.
8. Hos Cammermeyer bestilt Franck's Ordbog. Besøg af Zwilgmeyer, siden O. Sommer. Forfatter-Lexikon (9): 1 Kr. Florasalonen.
9. Sengflytning. Til Maren 5 Kr.
10. Ordning af Papirer. En Tigger 1 Kr. I MøllergadensTheater: 1) Meer end Perler og Guld, 2) Malla Laland, siden med Hølaas hos Gravesen. Først til Ro Kl. 1 1/2.
11. Aarsmøde i det norske Samlag.
12. Besøg af O. Sommer og Stud. Methlie. Fint Veir.
14. Besøg af Melvær. Kold og skarp Luft.
15. Atter Optegn. af Dyrs Navne.
16. Brev fra Vederhus.
17. Æblekonen: 40.
18. Lidt i Thinget. Fuglenavne.
19. Koncert hos Hals.
20. Hos Unger (Beiträge, 9). Faaet Franck's Etym. Woordenboek 1 og 2 (ubetalt), Jahresbericht 1884 (1), betalt 8 Kr.
22. En ny Hat 8 Kr. Besøg af en vis Holmboe. En Tigger Skari: 1 Kr. Florasal 50, 20, 40, 40.
23. Optegn. af Liljeborgs Fiskar. Besøg af Ross. Faaet: Lauvduskar V.
24. Besøg af Maurits [Aarflot]. En Vaarfrak 30 Kr. 2
5. Ordsamling fra Skattebøl, med Brev. Indbinding paa Knudsens, Aasens og Kluges Ordbog.
26. Regnveir.
27. Inde hos Hansen.
28. Optegn. af Skattebøls Ordsamling. Talt med Birkeland. (Ingen Aftenpost.)
29. Vaarveir.
30. Kirkekoncert (Brahms: Requiem). Besøg af Maurits [Aarflot]. Maanedens sidste Deel vakkert Vaarveir, grønne Knoppe og Tegn til Lauvsprett. 
 
Mai
1.Hos Ross. Besøg af Belsheim, siden A. Hovden, som nu fik 25 Kr. Munkedamsveienmed A.Hovden:30 Ø.
2. Til Vertinden for f. M. 88 Kr. En Md Andersen: 5 Kr. Tigger Jensen: 1 Kr.
3. Inde hos Aarflot. Ondt i Halsen.
4. Kleinpaul's Menschen- und Völkernamen: 8 Kr.
5. Besøg af Melvær og Saakvitne. Staalpenne: 20, med Korkeskaft: 35. Kjøligt.
6. Lidt i Thinget.
7. Besøg af Student Lund. Regn.
8. Koldt Veir.
9. Leveret Beiträge (9) til Unger. Regn.
10. Regndag. Besøg af Aarflot.  
11. Liebleins Ægyptisk Religion (3): 2 Kr., 20. Mikkelsen: 20,15. Gustav: 40. Inde hos Hansen. En paatrængende Kjærring 1 Kr.. Bibliothekets Aarbog (1884): 2 Kr.
13. Besøg af Belsheim.
14. Besøg af Aarflot.
15.Seet Maleriet af Eidsvoldsthinget. En Haglskur. Catalogue illustré du Salon: 3,15. SvensktSkämtlynne (ny Række): 50.
16. Schjøth's Skolekart: 1 Kr. Et Foredrag af J. Storm: 1 Kr.
17. Besøg af M. Skard. Fanetog m. m. Tørt og koldt Veir.
18. Besøg af Skard og Belsheim, begyndt Oversyn af BelsheimsMatthæus [Evangelium].
19. Atter Skard og Belsheim, vedholdt Oversyn. Besøg af Stud. Lund.
20. Vedholdt med Skardog Belsheim.Regn.
21. Vedholdt med Skard og Belsheim. Fra Heyerdahl faaet: Norske Songar.
22. Vedholdt Skardog Belsheim.Nye Briller: 1,75.
23. Vedholdt Formiddag. Regn.
24. (Pintse). I Garnisonskirken: Horn. Besøg af Aarflot.
25. Hos Blix, siden hos Velle.
26. Atter vedholdt Oversyn med Skard og Belsheims.I Sparebanken betalt Resten af Vartdals Laan: 100 Kr.
27. Vedholdt med Skardog Belsheim.
28. Vedholdt som før. For en Brillestang 30 Ø. Klingenbergs Have. Hæggeblomster.
29. Vedholdt som før. Regn.
30. Vedholdt. Middelnedertydsk Haandordbog (1): 4,50. Varmere. 31. Besøg af A. Hovden og Mehl, ogsaa Belsheim. Maaneden meget kjølig, tildeels regnfuld. Helbred god, dog Svaghed i Synet.
 
Juni
1. Vedholdt Oversyn med Skard og Belsheim. Inde hos Hansen. Varmere Veir. Grønt. Hæggen i fuld Blomstring. Løvetand ligesaa.
2. Vedholdt med Skard og Belsheim. Besøg af Svendsen fra Volden, som maatte faae 20 Kr.
3. Vedholdt som før. Michelsen afreist. Slibning paa en Kniv: 50 Ø.
4. Vedholdt Oversyn. Hos Collett faaet: Schübeler: Norges Væxtrige.
5. Vedholdt som før.
6. Vedholdt med Skard og Belsheim, sluttet Matthæus [Evangelium]. Hørt Hammars Foredrag om svenske Dial. (Fribillet).
7. Jonshaugen. Besøg af Aarflot, faaet Nytryk af Frimanns S. Aarflots Minde.
8. Besøg af Støylen med Bjørlykke, Hatlebrekke og Sverdrup. Optegn.
9. Besøg af Jf. Zwilgmeyer.
10. Besøg af E. Tormodsæter.
11. Besøg af Zwilgmeyer, siden af Hr. Hammar fra Sverige. Brev til M. Skard med hans Sange. Kjøligt.
12. Inde hos Hansen. Gårafolk och husmän (af Wraner): 1,25.
13. I et Møde hos Fritzner.
14. Sommerveir.
15. Besøg af Fritzner.
16. Hørt Hammars andet Foredrag (paaFæstningen).
17. Emnet "Sidste Kvelden".
18. Thinget sluttet. Inde hos Aarflot. Faaet: Forfatter-Lexikon (10): 1 Kr.
19. Atter Besøg af Fritzner.
20. Paa Skattekontoret betalt: 169,70. Brev fra N. Rolfsen. Besøg af Aarflot og Steensvig. Regn.
21. Afskedsbesøg af Aarflot.
22. Ordning af Optegn.
23. Besøg af Zwilgmeyer. Skyet og blæsende; alligevel mange Brisinger ved Søen.
24. Hos Huseby for Aargangen af "Nyt Tidsskrift": 8 Kr. Skyet og mørkt.
25. Endelig Sommervarme.
26. Torden og Regn; atter kjøligt.
27. Hos Rors. Aften hos J. Velle med B. Lundeby og Koppang.
28. I Tøien, varmt.
29. Brev til N. Rolfsen. I Logen (med Hr. Winge). Øiensvaghed. Postpapir m. m.: 30. Mølpapir: 50. En Tiggerkall: 1 Kr. Til A. Hovden atter 40 Kr.
30. Optegnelser. Godt og varmt. Kun i de sidste Dage af Maaneden rigtig Sommervarme. Helbred god, dog nogen Hæshed og megen Øiensvaghed. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Johannes Franck: «Etymologisch woordenboek», Haag 1892 (446).
- Maren] tenestgjente hjå I. Aa.s vertinne.
- «Mer end Perler og Guld», eventyrkomedie av F. Raimund ved H. C. Andersen.
- Nikolai Methlie (1855-1935), seinare major (g. m. dtr. til Chr. Hansen).
- Holmboe] uvisst kven, kanskje Othar Holmboe (1834-1919), tollbetjent, litterat.
- Johannes Brahms: «Requiem», ført fram av O. A. Grøndahls kor.
- Rudolf Kleinpaul: «Menschen- und Volkernamen», Lpz. 1885 (49).
- Hans L. Saakvitne (1839-1910), frå Granvin, bonde, lensmann, stm.
- Lund] uvisst kven. I. Aa. opplyser at han er frå Stavanger. Kan kanskje vera Gunnar Abra­hamsen (f. 1866), student 1887, som skifte namn til Lund, sidan bladstyrar i Amerika.
- «Universitets-Bibliotheket. Aarbog», Chra. 1885-86 (2370-71).
- «Catalogue Illustré», Paris 1884 -86 (1207-09).
- H. Schjöth og L. Salicath: «Skolekart», Kra. 1885 (844,7).
- M. Skard: «Norska songar» III, Kra. 1883 (1243).
- A. Lübben og C. H. F. Walther: «Mittelniederdeutsches Handwörterbuch», Norden 1885 (424).
- Svendsen]  Vebjørn Svendsen.
- F. C. Schübeler: «Viridarium norvegicum», 1-3, Chra. 1885-89 (1684-86).
- August Hammar, student frå Uppsala, hadde ein «landsmåls-soaré» i Studentsamfunnet (referat i «Dagbladet 1885, nr. 198, 7. juni) der han tala om «Betydningen af Folkesprogets Studium» og fortalde og las opp segner m. m. på Vestgötamål (vart teke oppatt 16. juni).
- Jakob Hatlebrekke (1857-1905), frå Sande, Sunnmøre, lærar same stad.
- Sverdrup] kanskje Jakob Sverdrup (1845-99), spr., stm,, statsråd.
- H. Wranér: «Gårafolk och husmän», Sth. 1885 (1440).
- Steensvig] Rasmus Steinsvik (1863-1913), frå Volda, seinare bladstyrar i «Fedraheimen» og «Den 17de Mai».
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009