1884 oktober-desember

Oktober
2. Stærkt Tag af Kriim.
3. Om Kelterna: 1,25. Besøg af M. Moe.
4. Hoste. Seet paa den store Maaneformørkelse.
5. Til Ahnfeldtløkken. Siden Kobberstad.
6. I Sparebanken, Afdrag paa Vartdals Laan: 21,92. Inde hos Hansen.
7. Svar paa en Seddel fra Parmann. Inde hos Kobberstad.
8. Kundgjørelse fra Norske Samlag.
9. Møllergadens Theater: Keiserens Kureer.
10. Regn.
11. Besøg af Jf. Zwilgmeyer.
12. Lysere Veir. Inde hos Daae, siden hos Velle.
13. Hos Photographen. Inde hos Olaf Hansen.
14. Spurgt efter Belsheim.
15. Plaget af Frost.
16. Photographen1 Kr.
17. Kongen hidkommen. Askers Salon (Komedie).
19. Kristiania Theater: Richard III (Bjørnson).
20. I Kunstudstillingen. Inde hos Hansen.
22. Hos Unger, truffet Vigfusson. Talt med Belsheim, nu atterkommen.
23. Godveir.
24. Flaut med Arbeidet.
25. Handbuch der russischen Sprache: 4,50.
26. Besøg af Hovden og Heyerdahl, siden Thornæs.
27. Hos Belsheim.
28. Slud og Snee.
29. Koldt Veir. Flora Salon.
30. [Bjørnson:] "Det flager" tilbageleveret.
31. Sygelig af Kriim og slem Hoste. Faaet: Arkiv for [nordisk] Filologi (2,3). Maaneden mild. Helbreden forhen god, undtagen Hoste.
 
November
1. Fra Belsheim to Smaaskrifter (Strøms Breve).
2. Besøg af Beisheim. I Studentersamfundet (Bazar).
3. I Bibliotheket: Wille's Mindetaler. Fra det Norske Samlag: Lukas Evangelium, Samlaget i 1883, og Ervingen.
5. Besøg af Belsheim. Talt med Fritzner. Regn.
6. Hos Asbjørnsen.
7. Inde hos Hansen. Askers Salon (Theatrum mundi).
8. Almanach de l'Illustration: 1,13; Album des Celebrités: 93 Ø.
9. Klingenberg (Düringers Musæum).
10. Fra Madagaskars Vestkyst. En galen Kjerring 1 Kr. Hovning i høire Kind.
11. Vildanden af Ibsen: 3 Kr.
12. Flora Salon.
13. I Bibliotheket med Wille's Taler; intet nyt.
14. Besøg af Belsheim, faaet "Af Bibelen [paa norsk-islandsk]".
15. Nora (Blad i Landsmaal).
16. Hos Ross. Slud og Sneefald om Aftenen.
17. Tyndt Sneelag og Frost.
18. I Bibliotheket: Germania, 27. B.
19. En paatrængende Tigger afviist. Flora Salon.
20. Sneefald.
21. Større Kulde.
22. En Jakke 25 Kr. Frosset.
23. Tua's Koncert paa Fæstningen. Inde hos J. Velle.
24. Hos Jensen: Bonjour 30 Kr., Brôk 16 Kr. Møde paa Fæstningen: Blehr, Schjøtt, O. Nissen, Chr. Brun, Bidenkap.
25. Billet fra en vis Austin (Amerika).
26. Stigende Kulde. Flora Salon.
27. Attersendt [Kielland:] "Fortuna". Inde hos Hansen.
28. Mo's Geografie: 80 Øre. Besøg af Belsheim.
29. En Slobrok 26 Kr. Piinsel af Frost.
30. Til A. Hovden atter 25 Kr. Maaneden længe mild, sidste Dage stor Kulde (over 10 Gr.). Bedre med Skryde, men meget frostig.
 
December
1. I Biblioth. med Germania; intet nyt. Garborgs Forteljingar: 3 Kr. Stor Kulde.
2. Kulden vedvarende.
3. Holbergfest. Flora Salon.
4. Sneefald.
5. Mørkt Veir. Begyndt Reenskrivning af Slutningsstykket.
6. Besøg af Mortensen. Til den liberale Klub: 5 Kr. (1884). Sneefald.
7. Besøg af Hovden og Mehl. Med dem hos Olsen. 30. Ø. og 40.
8. Besøg af Mortensen, siden Daae og hans Datter. Inde hos Hansen.
9. KristsaniaTheater: Jægers "Holberg", og Rasmus Montanus, og Epilog.
10. Mørkt Veir. Jule-No af London News: 1 Kr. Stræv med Samlagets Manuskripter
11. Attersendt [J. Lie:] "En Malstrøm". Besøg af Belsheim. Flora Salon.
12. Vedholdt Eftersyn.
13. Ill. London Almanack: 1,13, Cassel's Almanack: 60 Ø.
14. Stort Sneefald.
15. Skolegut Rangsæter 20 Kr.
17. Stor Snee. Flora Salon.
18. Sneeveir.
19. Hovden laant Norsk Grammatik og Ordbog.
20. Sneeveir.
21. Endda mildt.
22. Tilsendt No. af Fædrelandsvennen. Daae's Bog om Lauremberg: 1,50. Besøg af Belsheim.
23. Stor Kulde.
24. Fedraheimsguten 1 Kr. Aften hos Daae.
25. I Tref. Kirke: Sørensen. Stærk Kulde.
26. Lidt mildere.
27. Avispigen: 2 Kr.
28. Askers Salon.
29. Besøg af Mortensen.
30. Besøg af Jfr. Zwilgmeyer.
31. Forfatter-Lexikon (8): 1 Kr. To Almanaker: 20 + 20. Fattigmand Bukøe 5 Kr. Stockholm: 6,3. Tykjer: 5. Tøveir. Maanedens Veir ofte mørkt og tungskyet, tildeels med Riimtaage og stærk Kulde. Helbred god, undtagen Hoste og stort Kriim.   
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Rudolf Wickberg: «Om kelterna», Sth. 1883 (676).
- Parmann] sjå merknader til dagbok, 3.2.1874. Han spør i brev 7. okt. 1884 (jfr. BD 2, s. 409) etter ei språkleg opplysning (for ein forfattar på forlaget).
- Kundgjørelse fra Norske Samlag] «Fra Styret for det norske Samlag» [Kra. 1884], eit rundskriv i 12 000 ekspl. om målsaka. Sjå òg «Det norske Samlaget 1884», [Kra. 1885], årsmeldinga, som nemner rundskrivet.
- Sergius v. Manstein: «Handbuch der russischen Sprache», Lpz. 1884 (489).
- H. Strøm: «7 Breve til Biskop Gunnerus», ved J. Belsheim, Kra. u. å. (724).
- H. J. Wille: «Samling af Minde-Taler», Kbh. 1805.
- «Det norske Samlaget 1883», [Kra. 1884].
- Düringers Musæum] H. Düringer's lysing fortel ikkje kva det er.
- N. Landmark: «Fra Madagaskars Vestkyst», Kra. 1884 (843).
- J. Belsheim: «Af Bibelen paa norsk-islandsk», Chra. 1884 (1093).
- Theresina Tua (f. 1867), italiensk filolinistinne, heldt fleire store konsertar i Oslo.
- Oscar Nissen (1843-1911), lækjar, politikar.
- Johan L. Bidenknap (1828-92), stadsfysikus, politikar.
- H. Mo: «Geografi», Bg. 1884 (734).
- A. Garborg: «Forteljingar», Kra. 1881 (1277).
- Eilert Mehl (1865-1941), frå Nordfjordeid, kunstmålar (om møta hans med I. Aa. sjå «Gula Tidend», 1937, 4. febr.).
- Daae og hans Datter] Ludvig Daae og truleg Aagaat Daae (1864-1946), seinare biblio­tekar, skulle ved denne tid på skule i Oslo.
- Henrik Jæger: «Ludvig Holberg», sksp. synt fram ved Holberg-minnet.
- Samlagets Manuskripter] gjeld truleg «Lauvduskar», bd. 5.
- Olaf Rangsæter (f. 1863), frå Skedsmo, student, lærar.
- Fædrelandsvennen] -n: «Allehaande» («Fædre­landsvennen», 1884, nr. 145, 12. des.) kritiserer ein tale av rektor K. Feilberg, Kr.sand, om L. Hol­berg, der han m. a. har kome inn på målsaka. Svar frå K. Feilberg i nr. 148 B, 19. des.
- L. Daae: «Om Humanisten og Satirikeren Johan Lauremberg», Chra. 1884 (1597).
- Wilhelm B. Sørenssen (1845-1900), stiftskapellan, seinare spr.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009