1883 juli-september

Juli
1.Hos Belsheim.
2. Besøg af Blix; siden hos J. Storm; talt med Sweet.
3. Emning paa et Register til Ordsammenstillingen. Hos Olsen for Fedraheimen (2. Halv.): 2,20. Varmt.
4. Inde paa Industrie-Udstillingen. Faaet Arkiv for [nordisk] Filologie (3. H.). Stor Varme.
5. Døsig af Varmen.
6. Med Blix i Parken.
7. Betalt Skatten 155,65.
8. I Tøien. Tordenveir.
9. Ulag i Maven.
10. Tordenveir.  
11. Regnveir.
12. Stærk Regn med Torden.
13. Klingenberg: Løitnant Tobiesen.
14. Besøg af Blix. Opklaret Veir.
15. Paa Jonshaugen. Atter Regn. Ondt i Tænderne.
16. Regndag med Torden. Reenskrivning af Register til Ordsammenstillingen.
17. Regn og Torden. Besøg af Blix.
18. Atter Torden og Skylregn.
19. Regn og Rusk.
21. Solskinsdag.
22. Atter Regn.
23. Travlhed.
24. Færdig med Register til Ordsammenstillingen.
25. Atter Regn.
26. Besøg af Torvig. Tørt Veir.
27. Besøg af Blix.
28. Udbye hidkommen; forgjæves søgt ham.
29. Regndag. Forgjæves søgt Belsheim og fl.
30. Regn.
31. Tænkt paa en Reise. Maaneden meget rig paa Regn.
 
August
1. Tilbuning til en Reise til Stavanger.
2. Ved Middag afreist med "Kong Halfdan". Om Natten i Kristiansand. Ypperligt Veir.
3. Fra Xsand til Stavanger. Morgen vakker. Eftermiddag tungskyet med Modvind for Jæderen. Billetten 28 Kr., 70. Ombord Beværtning 10 Kr., 50. Ellers alt vel.
4. Gaaet omkring i Byen, intet udrettet. Længste Ophold i Lunden ved Domkirken.
5. I Petri Kirke, hørt Oftedal. Siden i Stavangers Musæum. Dernæst i Domkirken: Bergesen. Atter Regn og Rusk.
6. Mange Udflugter, saasom til Hetlands Kirke &c. Kjøbt: Stavangersk Cicerone 60 Ø.
7. Afreist. Betalt Verten, Hr. Haaland, 7 Kr., 20. Billet paa Jernveien til Egersund 4 Kr. Ind i Salvesens Hotel. Klart Veir.
8. Gaaet meget omkring i Egersund. Besøgt Lærer Stokkeland. Talt med Klokker Sæbø.
9. To Besøg hos Stokkeland; mange Oplysninger. En Tordenbyge om Aftenen.
10. Talt med Fr. Hansen og fl. Ved Afreisen betalt Fru Salvesen 17 Kr., 10. Gaaet ombord i Dampbaaden til Natten.
11. Afreist med "Motala". Om Morgenen Søgang, noget utriveligt. Billet til Kristiansand 8 Kr., 80. Ombord 3 Kr., 30 + 20. Stoppet i Rægefjord og Flekkefjord.
12. Beseet Byen. I Gymnastikhuset, Præken af Bagge. Ingen Bekjendte.
13. Gaaet meget omkring. Truffet Past. Storjohann.
14. Meget Regn. Brydd af Skryde. Besøgt Lærer Jørgensen.
15. Hos Jørgensen, sammen med Løvland, Johnsen og fl. Mange Oplysninger.
16. En Udflugt til Ravnedal. Siden afreist med "Dronningen". I Ernst's Hotel betalt 37 Kr., 45 + 50. Reisebilletten 18 Kr., 45. Kommen i Maaneskin til Arendal.
17. Arendal til Oslo. Godt Veir. Ingen Nattero, tidlig oppe. Ombord 7 Kr., 70 + 30.
18. Oslo. Liebleins Gammelægyptisk Religion: 2,25. Til en Stakkar 1 Kr.
19. I Tøien og inde hos Schübeler. Summen af Udgifterne paa Reisen berægnet 143 Kr., 80 Ø.
21. Ordning af samlede Ord.
22. Fliegende Blätter Kalender: 1 Kr. En Tiggerslark: 5 s. Jakobsen: 60. Central: 6,3.
23. Spurgt efter Unger.
24. Om Dyrenavne. Et Bryne: 25 Ø.
25. Optegn, af Chr. Vid. Forhandlinger. Kjøligt Veir.
26. Varmere. Ingen truffet hjemme.
27. Hos Omtvedt: Ramus: Norges Beskrivelse 5 Kr.,
30. Hos Unger (2 Hefter af Grimm). Faaet: Vinjes Skrifter (II).
31. Ordning af Optegn. Klingenberg (Prinds Methusalem). De sidste Dage kjøligt Veir. Den gamle Skryde vedvarende. 
 
September
1. Optegn. om Dyrs Navne. Kjøligt med Regn.
2. I Tøien og hos Belsheim.
3. Hos Unger. Til Vertinden for f. M. 88 Kr. Regn.
4. Regnveir og mørkt.
5. Dyrenavne.
6. Vertsfolket nedflyttet til sine Værelser. Til Pigen 5 Kr .
7. Stor Regndag.
8. Sammenstilling af Dyrs Navne. Gotlands Folklekar: 15 s.
9. Til Frogner og hos Belsheim, faaet hans Bog om Opraabet.
10. Godveirsdag.
11. Optegn. af Colletts Fiske. B. Schjølberg atter til Hjemreise 10 Kr.
12. I Udstillingsparken.
13. I Skulpturmusæet o.s.v. Godt Veir.
14. I Tøien. Besøg af Blix.
15. Varmere Veir.
16. I Kirken: Præstevielse (Mjelva, Bærøe, O. T. Olsen).
17. Sars: Tidsskrift (5). Hos N. Olsen. Besøg af A. Hovden.
18. Besøg af M. Skar og Frich. Møllerg. Theater: Lili.
19. Hos Belsheim (laant Linne's Systema, ældre Udgave).
20. Gjennemsyn af Frich's Manuskript (Æventyr). Koldr Veir.
21. Vedholdt Gjennemsyn.
22. Hos Unger med Frich's Skrift. Baartvedts "Kristeleg Tru og Livnad": 1 Kr.
23. Oskar (med A. Hovden).
24. Besøg af Stud. Aurstad. Turist-Aarbog (1882): 3 Kr. Plaget af Frost.
25. Hos Belsheim (Nilssons Fiskarna).
26. Optegn. af Nilssons Fauna. Talt med S. Bugge. I Udstillingen (ved Lys).
27. Stas ved Schweigaards-Støttens Afsløring. Ruskeveir.
28. Daheim-Kalender 1,50. Atter en Regndag.
29. Sørensens Dyreriget: 2,50.
30. Hos Belsheim. Regnveir. Meget Regn i Maaneden, i sidste Tid igjen meget koldt. Vedvarende Skryde.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Nikolai Olsen (1853-1935), bokprentar i Oslo, prenta mange skrifter m. m. på landsmål.
- Ole Bergesen (1832-99), spr. i Stavanger, stm.
- [C. Lous:] «En stavangersk Cicerone», Stavanger 1868 (791).
- Haaland] uvisst kven det kan vera då det er mange med dette namnet.
- Ole Stokkeland (1844-1933), frå Eigersund, lærar same stad.
- Torbjørn T. Sæbø (f. 1823), frå Fjelberg, lærar og klokkar i Eigersund.
- Adam Fredrik (Frits) Hansen (1841-1911), c. theol. 1865, folkehøgskulelærar m. m.
- Halvor Bagge (1828-1901), pensjonert spr.
- Ole Jørgensen (1831-1912), frå Øvrebø, lærar og organist i Kr.sand.
- Jørgen Løvland (1848-1922), frå Evje, lærar, blad­styrar, stm., statsråd m. m.
- Johnsen] truleg A.Johnsen (f. 1843), frå Holmestrand, lærar i Kr.sand.
- J. Lieblein: «Gammelægyptisk Religion», 1-3, Kra. 1883-85 (1079-81).
- «Münchener fliegende Blätter Kalender», München 1884 ff. (2054-59).
- Peter Omtvedt (1861-1932), antikvarbokhandlar.
- C.J.Bergman: «Om Gotlands folklekar», Visby 1883 (1052).
- «Om Opraabet», Chra. 1883 (1141, jfr. nr. 882).
- Baard Schjølberg, kjøpmann i Oslo (det er fleire brev frå han).
- Olaf Mjelva (1853-1901), seinare spr.
- Ove Kr. Bærøe (1844-1931), kallskapellan på Kongsberg, seinare spr.
- A. Baartvedt: «Kristeleg Tru og Livnad», Kr.sund 1882 (1139).
- H.L.Sørensen: «Dyrerigets Naturhistorie», Chra. 1879 (1705).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009