1882 januar-mars

Januar
1. Hos Belsheim. Besøg af Gudjonson. Snee og Regn. Eftersyn af Bh. (= 935). Fraregnet til Vertinden 96.
2. Besøg af Longvad (Gnag efter Penge). Regn.
3. Forhandling med Blix. Regn og haalt Føre.
4. Ordning af Optegnelser. Klingenberg (Den formeentlige Prinds; Soirée i Kulbrinken; og Prindsessen og den halve Maane).
5. Atter Besøg af Blix (om hans Oversættelse af Romerbrevet). Snee og Bløde.
7. Atter Uføre.
8. Hos Velle. Besøg af Gudjonson.
9. Hos Olaf Hansen. Langt Møde med Blix.
10. Oversættelser.
11. En Bog fra Unger.
12. Besøg af Blix (Oversæt.).
14. Hos Blix (Oversæt.).
15. Aarflot kommen.
16. Langt Besøg af Rønneberg. Regn og Haaliis.
17. Paa Bibliotheket: Zur Volkskunde. Siden hos Unger. Atter Besøg af Blix. Storthinget aabnet. Taage.
18. Besøg af Aarflot. Tyk Taage.
19. Atter Blix.
20. Udkast til Beretning. Besøg af Moe.
21. Hos Blix.
22. Besøg af Gudjonson.
24. Atter Besøg af Blix.
25. Skrevet Aarsberetningen.
26. Sluttet og leveret Beretningen. Atter Blix.
27. Paa Bibliotheket: Höpfners Zeitschrift, 10. Bind. Atter en Stakkar: 30.
28. Hos Blix. Atter Tøveir og Søle.
29. Besøg af Gudjonson og Belsheim. Koldere Veir.
30. Fra Lundell: Landsmålen 1881.
31. Optegnelser. Atter Blix. Maaneden usædvanlig mild, lige til den 29. Megen Iis, men ingen Snee.
 
Februar
1. Til Vertinden 96 Kr. To Par Hoser. Forsoling paa Støvler. En vanfør Person: 2 Kr. Besøg af Belsheim.
2. I Kreditkassen vexlet (250). Besøg af Blix.
3. Klingenberg (Røverne).
4. Optegnelser. Fodbad.
5. Besøg af Gudjonson. Inde hos Aarflot.
6. Besøg af Blix.
7. Paa Bibliotheket: Höpfners Tidsskrift, 11. og 12. Bind. 8. Besøg af Hovden.
9. Faaet: Historisk Tidsskrift (3,3), og Norge i 1814 (2). Loeschers Catalogo (Torino). Besøg af Ole Moe fra Eidsvold og hans Fader. Markedsrøre. Krim.
10. En Tigger: 30. Kongen hidkommen.
11. Prinsen og Prinsessen hidkomne; overmaade Stas. Mildt med Regnyr. Mikkelsen atter laant 50 Kr.
12. Besøg af Belsheim og Gudjonson.
13. Hos Andvord til de Skadelidende i Nordland: 50 Kr. Faaet en fransk Katalog (Lit. populaires). Søleføre.
15. Nyt Besøg af Blix. Atter en Tiggerpige: 15 s.
16. Paa Biblioth. Noord en Zuid, 1. Aargang. Besøg af H. Væringsaasen; siden Blix. Sneefald.
17. Koldere.
18. Atter Regn.
19. Atter Gudjonson og Belsheim. I Logen (Balsalen).
20. Besøg af Blix.
21. Besøg af Blix, Belsheim og Hovden. Overladt Hovden 10 Kr.
22. Atter Blix. Bod paa en Regnhat.
23. Ordning af Optegn.
24. Langt Besøg af Blix (Slutning).
25. Seet paa et Fakkeltog.
27. Paa Biblioth. Noord en Zuid, 2. og 3. Aargang. Snee og Drev. Besøg af Blix.
28. Faaet med Folkevennen: Norges Historie efter 1814, af Y. Nielsen (2). Inde hos Hansen. En Fattigmand: 15 s. De to sidste Dage Vinterveir og endog stærk Kulde. Forhen i Maaneden meget mildt. 
 
Marts
1. Morley: Of English Literature: 48 s. Stor Kulde.
3. Gigt i høire Fod.
4. Hos Ross (med Anbefaling for M. Moe).
5. Olsens Koncert paa Fæstningen. Atter Tøveir.
6. Forfatter Lexikon (4): 1 Kr. En Fattigmand 1 Kr.
7. Lidt i Thinget.
8. Paa Biblioth. Alemannia 1 og 2.
9. Optegn. Klingenberg (Stella).
10. Nu Sol over Skolens Møne. Søleføre. En Stakkar: 15.
11. Endda Tøveir.
12. Hos Aarflot.
13. Udfyldning i Ordregister af G. N. Brev fra Hans Vartdal.
14. Kongen reist. Siden [Besøg af] Belsheim.
15. Overhæng af en Tigger.
18. Udfyldning fortsat.
19. Besøg af Belsheim. Ved Torget (med Gudjonson).
20. Paa Biblioth. Raumers Geschichte der germ. Philologie. Søgt Unger.
22. Hørt Foredrag af Ross. Talt med Asbjørnsen.
23. Færdig med Udfyldning. Sars' Indledning til Grundloven: 48 s. Besøg af Jf. Zwilgmeyer, laant hende Byrons Digte.
24. Besøg af Skavlan, faaet Nyt Tidsskrift ( 1 ). Regn.
25. Volksnamen der Pflanzen: Kr. 5,75. Faaet Kjøbmanden i Venedig, af H. Lassen. Brev til Hans Vartdal.
26. Sommerveir.
27. Optegnelser af Absalon Pedersen. Hos O. Hansen.
28. Indbinding paa 5 Bøger. Besøg af Thuland med Korrektur. Ross' andet Foredrag.
29. Hos Damm med Dipl. Atter Thuland. Ross' sidste Foredrag.
30. Snee og Søle. Atter Korrektur.
31. Faaet Vidsteens Bygdemaalene i Søndhordland. Vask i Huset. 
  
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Gudjonson] visstnok ein islending som var busett i Oslo. Han batt inn bøker for I. Aa.
- «Den formentlige Prins», sksp. av Bäuerle, musikk av W. Müller.
- «En Soirée i Kåckbrinken», operette av M. de St. Remy, musikk av J. Offenbach.
- «Prinsessen og den halve Maane. En Samling Kupletter til Nytaar 1882.»
- F. Liebrecht: «Zur Volkskunde», Heilbronn 1879 (733).
- «Svenska Landsmål», utg. J.A. Lundell (sjå dagbok, 19.11.1879).
- Loescher & Co., bokhandel.
- «Noord en Zuid. Taalkundig tijdschrift», Culemborg 1877 ff.
- H. Morley: «Of English Literature», Lpz. 1881 (1595).
- Anbefaling] for M. Moe som søkte om stipend (sjå «Stort. Forh.» 1882, bd. V, dok. nr. 60; og bd. VI, Innst. St. nr. 139 (s. 497). I. Aa.s brev som ikkje vart prenta, har eg ikkje funne.
- Ole Olsen (1850-1927), komponist, dirigent m. m.
- «Alemannia. Zeitschrift für Sprache, Litteratur und Volkskunde», utg. av Anton Birlinger, Bonn 1873 ff.
- «Stella», komisk opera, musikk av J. Offenbach (spela av A. Berndt's selskap).
- Rudolf Raumer: «Geschichte der germ. Philologie», München 1879 (94).
- J. E. Sars: «Historisk Indledning til Grundloven», Kra. 1882 (601).
- «Nyt Tidsskrift», 1-6. utg. J. E. Sars og O. Skavlan, Kra. 1882-94 (2293-99).
- G. Pritzel og C. Jessen: «Die deutschen Volksnamen der Pflanzen», Hannover 1882 (1681).
- W. Shakespeare: «Kjøbmanden i Venedig», Kra. 1882 (1482).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009