1880 januar-mars

Januar
1. Lidt Sneefald. Til Skarpsno. KristianiaTheater: Dora. Eftersyn af Bh. 385 dl.
2. Optegn. Haalke.
3. Ny Statskalender. En Krøbling: 30.
5. Brev fra P. Nupen. Inde hos O. Hansen og O. Sommer.Besøg af Belsheim.
6. Optegn. Klingenberg (Nytaarsfarcen 1901).
7. Resch. Stockholm (med A. Hovden).
8. Besøg af Unger. Til Olaus Olsen atter laant 5 Kr. I Sparebanken (8990). Møde i NorskeSamlag hos Hølaas.
9. Atter Fr. Resch; leiet Værelse i Holbergs Gade. Til Tane fra Trondhjemlaant 5 Kr.
10. Faaet Austlids ABC Bog, og 7. Hefte af Haandlexikon.
11. Besøg af Longvad og Fjørtoft, siden Barstad og Bjørdal.
12. Koldere. En Tigger (Madsen): 30. Besøg af Belsheim.
13. Til Jon Sigurdssons Mindekrans 1 dl, 30. Brev fra Tollefsen i Hamburg. Besøg af A. Hovden, atter laant ham 10 Kr.
14. Udkast til Beretning. Atter en Tigger (Hansen): 30.
15. Hos Ringvold (med et Stykke til Fedrah.). Sygelig af Stræv.
16. Beretningen. Besøg af Fr. Resch. En Tigger (Kristensen): 30. En anden: 30. En tredie: 30. En fjerde: 15. En femte (O. Olsen): 30.
17. Tre Tiggere afviiste.
18. Større Kulde. Hos Garborg.
19. Hos Bertheau. Siden hos Joh. Velle. Atter nogle Tiggere afviiste. Udkast til Beretning. Skarp Kulde.
20. Beretning. Hos Ringvold. Til Holm laant 35 Kr.
21. Sluttet og indleveret Aarsberetningen. Hos Revisor Johnsen. Besøg af Unger.
22. Optegnelser.
23. Brev til Tollefsen i Hamburg. Besøg hos Blix.
24. Hos Meltzer faaet 300 dl. Knudsens Ordbog: 15. Lidt Ulag i Hovedet.
25. I Johannes Kirke: Schønheyder. Besøg af Ross.
26. Tilbuning til Flytning. Kjøbt en Kasse.
27. Besøg af Belsheim, siden A. Hovden.
28. Vedholdt Indpakning. Kjøbt to Kasser.
29. Bestilt Flytningsmand. Siden hos Unger. Bønnebrev fra Olaus Olsen, atter laant ham 5 Kr. (før 10).
30. Indpakning. To Sække. Besøg af M. Aarflot; siden B. Støylen.
31. Vedholdt Indpakning. Flyttet endeel Bøger. Subbeføre. Sygelig af Støvluft. 
 
Februar
1. Hos Aarflot. Mildt Veir.
2. Endelig flyttet til Holbergs Gade (35). Til Malerguten 1 1/4 dl. Pigen Karen 1 1/4. Flytningsmændene (to) 2 1/2. Sygelig.
3. Ordning af Tøi. En Tigger 30. Spytbakk. Meget utidig.
4. Talt med Unger og Belsheim.
5. Hos Ringvold. For Fedraheimen 1. Halv. 66. Subbeføre.
6. Besøg af Unger; med ham i Rigsarkivet. Lidt friskere.
7. Endda Ordning af Tøi og Bøger. Besøg af Aarflot. Regnveir.
8. Mørkt med Snee og Søle.
9. Inde hos Hansen. Slud og Søle.
10. Hos Østby og Holm. Besøg af Aarflot, siden Belsheim. Urydde for Brystet.
11. Thinget aabnet.
12. Brev til P. Nupen (med 100 dl).
13. Snee. Klingenberg (Snorke eller ikke; og Den nye Garnison).
14. Um Mælingar.
15. Besøg af A. Hovden, laant ham 10 Kr. Söderwalls SvenskaMedeltidsord. Brev fra Hægstad. Besøg af Aarflot.
17. Loven om Maal og Vægt. Sneedrev.
18. Um Mælingar.
19. Ideligt Sneefald. Brav fra Thomle i Dramn [!]
20. Brev til Thomle. Besøg af Belsheim. For to nye Boghylder: 5 dl, 15.
21. Ordning af Bøger.
22. Vakkert Veir.
23. Endda Ordning af Bøger. Besøg af Aarflot. Lammelse i en Kjæve.
24. Besøg af Støylen.
25. Faaet: Dahl's Sundhedslære (Folkevennen). Knudsens Ordbog (2): 15. Besøg af Hølaas. Lys.
26. Indskrift til Jon Sigurdsons Mindekrans. Talt med Hølaas. Faaet "Aarolilja". En liden Boghylde (Kurv): 1 dl, 30.
27. Solskinsdag.
28. Sneefald. Skobot.
29. Med Aarflot paa Isen. 
 
Marts
1. Atter Ordsprogene.
2. Slud. Besøg af Belsheim.
3. Til Belsheim: Isl. Homiliebog.
4. Besøg af Ross.
5. Kulde. Talt med Asbjørnsen. Møde i Samlaget (Broch, Havig, Winge &c.).
6. Lidt Snee. Brev til Hægstad. Til Vertinden for Februar M. 22 dl.
7. Solskin.
8. I Zahlkassen. Paa Bibliotheket 8 Hefter af Wanders 5. Bind. Inde hos Hansen. Dygtig koldt.
9. Lundgrens Fornsvenska Personnamn: 45. Hos Unger.
10. Besøg af Aarflot.
11. Frost og Dagmilde. Klingenberg(Jones, Mortimer, Miss Katarinodare).
12. Besøg af Belsheim.
13. Fra Hægstad: Vaar Fedra-Arv. Kold og skarp Luft.
14. Hos J. Velle.
15. Hos Damm med Sprachschatz. Brev fra P. Nupen.
16. Besøg af Joh. Skar. Færdig med T (Side 216).
17. Talt med Blix. Besøg af A. Hovden, laant ham 15 Kr.
18. Klingenberg (Stange, Jones, Frk. Laurenze).
19. Færdig med U. Mildere Veir.
20. Sol Kl. 10. Lidt i Thinget.
21. Besøg af Hølaas, siden Aarflot. Sygelig i Maven.
22. Paa Biblioth. Caledonia, 3. B.
23. Lidt friskere.
24. Stor Dagmilde.
25. Hos Belsheim.
26. Inde hos Hansen.
27. Besøg af Mortensen, Hilsen fra H Daae.
28. (Paaske). I Slotskapellet: Roll. Besøg af H. Daae og Zwilgmeyer.
29. Talt med H. Daae og Aarflot.
31. Graakoldt Veir.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Aar 1910, Nytaarsfarce med Kupletter», av forf. til «Et Stjernefald» (svenske sksp.). Resch] frk. Gunløde Resch, Holbergsgt. 23 I.
- A. Austlid: «Abc-bok», Bg. 1880 (275).
- Ole C. L. Longvad (1858-1929), frå Haram, stud. 1881, seinare telegrafist.
- Stykke] «Frua og Frøken», sjå Aasen-artikkel om "Frua og Frøken".
- Østby] truleg Hanna Østbyes Hotel, Rådhusgt. 24.
- Holm] må vera I. Aa.s førre vert.
- Um Mælingar] «Nemningar paa Maal og Vegt», sjå heile artikkelen her.
- K. F. Söderwall: «Några svenska medeltidsord», Lund 1880 (358).
- «Lov om metrisk Maal og Vegt (22. Mai 1875)», Sth. 1875 (866).
- L. Dahl: «Den offentlige Sundhedspleie», Kra. 1879 (1785).
- Jón Sigurðsson (1811-1879), islandsk filolog og politikar.
- John Lie: «Årolilja», Kra. 1879 (1325).
- Sverre N. Havig (1864-1955), seinare lektor.
- Paul Winge (1857-1920), c. med. 1885, dr. med., politilækjar i Oslo, ihuga med i «Det norske Samlaget».
- M. F. Lundgren: «Spår af hednisk tro och kult i fornsvenska personnamn», Uppsala 1880 (46).
- James Jones, brørne Mortimer, Miss Katarinodare og Mr. Harvey har framsyningar på Kra. Tivoli (Knut Tivander).
- M. Hægstad: «Vaar Fedra-Arv», Namsos 1880 (257).
- Juliette Laurenze, kalla «International-Sangerinde», har program saman med m. a. Therese Leoni.
- Karl Jakob Roll (1829-1924), tukthusprest, seinare res. kap.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009