1879 juli-september

Juli
1. Besøg af Zwilgmeyer. Ordning af Optegn. Bh. Sum 1260 (= 315 dl).
2. Hos Garborg; Slutning af Bergh's Bog. Regn.
3. Besøg af Nielsen fra Kongsberg; med ham hos Ringvold. Klingenberg (Friskytten m. m.).
4. Omflytning i Ordsprog. Blomsterduft.
5. Bechtels Bezeichnungen &c. 1 dl, 30. Talt med Jf. Bøckmann. Kjøligt.
6. Brev fra Andersens Boghandling i Trondhjem. Inde hos Asbjørnsen og A. Hovden. Overladt A. H. 10 dl (Kr. 40).
7. Brev fra P. Nupen. Adressebogen 1 dl, 38. I Tøien.
8. Besøg af Stud. Frette.
9. Faaet Bohn's Polyglot of Proverbs: 1 dl, 30. Besøg af O. Hansen; siden Dr. Sauerwein (paa Nordreise).
10. Omflytning. Regn og Tordenveir. Klingenberg: Mod Beregning; Revolution i Pigeskolen; derefter: Blondin og Blanche).
11. Langt Besøg af H. Brekken.
12. Kunstudstillingen. Brev til Andersens Boghandling.
13. Frognerveien.
14. Hos Schübeler (Heimsyn). Besøg af O. Hansen.
15. Nær færdig med Omflytning i Ordsprogene.
16. Hos Berner. Klingenberg med Bjørdal (Anderson, P. og Lundström &c.).
17. Besøg af Unger. Stor Varme. Ørestoppelse.
18. Besøg af Torvig og hans Broder.
19. Brev til P. Nupen. Besøg af H. Brekken, laant ham 5 Kr. Brev fra Revisor Johnsen med 3 Hefter af hans Haandlexikon.
20. Stærk Varme.
21. Sygelig i Maven.
22. Hos Revisor Johnsen med Forklaring til hans Brev. Fra Bergen tilsendt "To Indlæg" &c. Besøg af Bjørdal. Stort Regn.
23. Begyndt Reenskrivning af Ordsprogene. Omsætningstabeller 7 1/2.
24. Besøg af Har. Wergeland med et Autograf. Klingenberg (Fatinitza; Under Jorden; Blondin).
25. Koolmans 5. Hefte.
26. Besøg af Hølaas og Kristensen. Hos Meltzer 300 dl. Meget Regn.
27. Paa Jonshaugen.
28. Paadrevet med Ordsprog.
29. Til Hr. Holm 20 Kr.
30. Besøg af O. Hansen.
31. Stor Varme.
 
August
1. Brev fra Presten Rynning (om et Ord). Laant Md. Holm 2 Kr.
2. Besøg af Ingolfsrud (Hiterdal). Eppmanns Udstilling. Til Hr. Holm 50 Kr.
3. Hos Belsheim.
4. Kongen afreist. Brev fra L. Jelse (om Navnet Jelsa).
5. Besøg af A. Hovden. Klingenberg (Lundström & Miss Eldred).
6. Faaet: Norigs Soga, og Segner fraa Bygdom IV. Mau's Ordsprog 11. Hefte.
7. Besøg af Belsheim, siden Jf. Vedøe.
8. Regn.
9. Færdig med E i Ordspr. Sygelig i Maven. En Portemonaie. Staalpenner.
10. I Agers Kirke: Brochmann. Siden i Tøien.
11. For Fedraheimen (3. og 4. Kv.): 66. Til Hr. Holm 10 Kr.
13. Faaet Nogle Tillæg til Oplands-Avisen. Varme. 14. Stærkt Anfald af Krim. Besøg af Løkke. Atter paa Eppmanns Udstilling.
15. Krim. Atterfaaet Laan af Belsheim 5 dl; betalt ham for to Dele af Fauna: 90.
16. Besøg af Hansen fra Giske og Vig fra Stjørdal. Stor Varme.
17. Længe ude med Belsheim.
18. Brev til Lars Jelse.
19. Færdig med F. Til Holm 10 Kr.
20. Ørestoppelse.
21. Paa Bibl. Wanders 3. Bind. Faaet: Historisk Tidsskrift (2,3) og P. Clausøn (2).
22. Atter Regn.
24. Talt med Bjørdal og Velle; seet Ms. Godards Ballonstigning (meget vakkert).
25. Mau's Ordsprog (12. H.). Brev fra L. Daae.
26. Mindre Varme.
27. Færdig med G (S. 69). Klingenberg (Villars Dragoner, Skytterkongen Howe).
28. Begyndt H.
29. Brev fra H. Blichfeldt, atter laant ham 25 Kr. Besøg af A. Hovden. Talt med Bernhoft.
31. I Tøien og hos Garborg. Regn. 
 
September
1.Fire Fotografier: 1 dl, 6.
2. Hos Ringvold. Ruskeveir.
3. Til Hr. Holm 74 Kr. (forhen siden sidste Kvittering 190 Kr., altsaa 264), nu faaet Kvittering for tre Maaneder, altsaa til 15. Okt.
4. I Tøien, seet Victoria i Blomst.
5. Besøg af Blix.
6. Færdig med H (Side 88). Besøg af A. Hovden, atter laant ham 5 dl. Seet Solmikroskopet (Klingenberg).
7. Besøg af Bjørdal og Mork, siden med Mork i Tøien.
8. Spurgt efter Unger.
9. Hos Hansen.
10. Begyndt K.
11. Paa Bibliotheket: Wander's 4. Bind. I Zahlkassen vexlet 60. Klingenberg (Hittebarnet, Fatinitza).
12. Til Hr. Holm paanyt 100 Kr. Mørkt Veir.
13. Faaet: Resultat af Folketællingen (2). Vedvarende Regn.
14. Besøg af Bjørdal og Barstad. Usædvanligt Regn.
15. Opklaret Veir. Hensels SprichwörterlicbeLebensregeln: 36.
16. Hos Unger. Ulag i Maven, ligesaa i et Øre.
17. Besøg af Lærer Høydal fra Volden, siden af H. Brun og Krogstad fra Trondheim [!]. Talt med Garborg og Øverland.
18. Hos Unger (Isl. Ordsprog). Laant fru Belsheim 1 1/2 dl. Mau (13. Hefte).
19. Stræv med et Brev for Joh. Barstad. Laant til Jf. Vedøe 5 Kr. Endda Ulag i Maven. Atter Regn.
20. Færdig med K (Side 109). Friskere.
21. Fæstningen: Præken af Munch. Besøg af Torvig. I Tøien og hos Joh. Velle.
22. Besøg af A. Hovden.
23. Til den historiske Forening 1 dl. Inde hos Hansen.
24. Stadig Regn.
25. Besøg af Fritzner. Atter til Hr. Holm 30 Kr. Regn.
26. Kjøligere Veir.
27. Dictionary of Difficulties: 75 (2,50), Weyler's Citatenschatz: 45 (1,50), Grassow's Sprichwörter: 36. Laant til Md. Holm 10 Kr. Besøg af Marie Holm, Godveir.
28. I Tøien.
29. Atter Stræv med et Brev for Bernt Støylen. Regn.
30. Atterfaaet fra Fru Belsheim 6 Kr. Eftersyn af Bh. 458 3/4 dl (= 1835 [Kr.]).
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Fritz Bechtel: «Über der sinnlichen Wahrnehmungen», Weimar 1879 (13).
- Jf. Bøckmann] truleg Anna Bøckmann (f. 1844), dtr. til Nils B., spr. i Volda.
- Frette] truleg Thor Frette (1846-1908), ei tid lærar, seinare spr. ymse stader.
- Josephine Blondin og Blanche, linedansarar.
- «Andersson, Pettersson og Lundstrøm», folkekomedie, omsett av G. Lundstrøm.
- Torvig og hans Broder] O. M. Torvik hadde fire brør: Sivert Petter (bonde på farsgarden), Anders (busett på Ulvestad i Dalsfjorden), Johan (busett på Torvik) og Martinus, underoffiser, som seinare fór til Amerika. Venteleg var det Martinus som gjesta I. Aa.
- To Indlæg] [Kr. Janson og H. Krohn:] «To Indlæg i Anledning Stip. L. Daae's hist. Forelæsninger i Bergen», Bg. 1869. sjå dagbok, 11.5.1869.
- «Omsætningstabeller», Chra. 1879 (910).
- «Fatinitza», operette av F. Zell og R. Genée, musikk av Franz v. Suppé.
- Kristensen] truleg Carl G. Christensen (1846-1919), c. philol. 1873, seinare lærar og bibliotekar m. m.
- Hans P. Rynning (1830-1907), res. kap. i Lier, skreiv 30. juli 1879 om ordet «gutaar». NO brukar han flittig.
- Olav Ingolfsrud (1854-1915), lærar i Heddal.
- Miss Eldred] er kalla «Forvandlingskunstnerinde» (artist).
- [Steinar Schjøtt:] «Norigs Soga», Kra. 1879 (594).
- Brochmann] truleg Jørgen Brochmann (1850-1926), res. kap. i Grue, seinare spr. ymse stader.
- Hansen] Ole Martin Hansen (1841-1900), frå Giske, seinare fylkesskulestyrar.
- Vig] kanskje Johan Vig (1860-84), frå Fosnes, lærar i Åfjord.
- Fanny Godard (f. 1842), fransk «Luftseilerske», og gymnastikkselskapet Onzalo viser kunster på Tivoli.
- Kaptein Frank Howe, frå Nebraska, og miss Russel Howe viser skytekunster.
- Solmikroskopet] ved Hr. Ohlson frå Sverike.
- «Hittebarnet», komedie av Aug. Blanche.
- I. Hensel: «Sprüchwörtliche Lebensregeln», Berl. u. å. (1046).
- Lars O. Høydal (1855-1956), lærar i Volda.
- Martin O.Krogstad (f. 1855), frå Strinda, lærar i Stjørdal.
- Hans Andreas Øverland (1828-1912), son til Orm Øverland (sjå Reise gjennem Ryfylke), bonde på Tveit i Nedstrand, 1877 lens­mann, stm., m.m.
- «The Dictionary of every-day Difficulties», Lond. u.å. (448).
- Th. Weyler: «Denker- und Dichter-Worte», Lpz. 1878 (1044).
- A. Grassow: «5500 Sprichwörter», Kassel 1879 (1045).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009